s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
El Dr. Juan J. Badiola (León, 1948) és catedràtic i exrector de la Universitat de Saragossa.
Doctorat en Veterinària per la Universidad Complutense de Madrid, centre en el que va iniciar la seva tasca com a docent entre 1972 i 1976. Catedràtic de patologia animal, Badiola es va traslladar a Saragossa, per continuar la docència en la Facultat de Veterinària, de la que va ser degà de 1984 a 1989. Al 1992 va ser escollit rector d'aquesta universitat.
Actualment, el Dr. Badiola és Director del Laboratori Nacional de Referència d'Encefalopaties Espongiformes Transmissibles de Saragossa i membre del Comitè Científic de Sanitat de la Unió Europea i president del Consell General de Colegis Veterinaris d'Espanya.

A aquest currículum cal afegir que el Dr. Badiola té la condició de ser l'únic portaveu científic autoritzat pel Govern per explicar a l'opinió pública les conseqüències de l'EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina).


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T