s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
Coordinadors: Carme Casablancas, professora titular d'Economia Financera i Comptabilitat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell i vicedirectora d'Economia, Serveis i Relacions Externes de l'EUEE de Sabadell; Glòria Estapé, catedràtica d'Economia Financera i Comptabilitat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell i coordinadora de la Unitat d'Empresa de l'EUEE de Sabadell, i Francesc Gómez Valls, professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell.

Descripció: La decisió de la Unió Europea d'acceptar les normes comptables internacionals de l'IASB com a base per a l'elaboració dels comptes anuals de societats i els grups obliga els estats membres a emprendre modificacions en el model comptable actual per adaptar-lo a les noves normes, com a molt tard, a partir de l'1 de gener de 2005.
L'objectiu d'aquest seminari és fer una àmplia exposició i reflexió de les diferents implicacions i alternatives per dur a terme aquest procés de canvi, amb la intervenció d'opinions del món acadèmic, dels reguladors de la comptabilitat, de les associacions professionals de l'àmbit de la comptabilitat i l'auditoria, i també la perspectiva des de l'àmbit de l'empresa.

Adreçat a professionals de la comptabilitat i de l'auditoria, professors i investigadors universitaris de l'àmbit de la comptabilitat i alumnes dels darrers cursos de la Diplomatura en Ciències Empresarials i de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses.

Programa

Dijous 11 de juliol


10.00 h
Acte de presentació
Excm. i Mgfc. Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Il·lm. Alcalde de Sabadell
Director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell

10.30 h
I. Harmonització comptable internacional i reforma de la comptabilitat espanyola
Libro Blanco sobre la reforma de la contabilidad en España: conclusiones
José Antonio Gonzalo Angulo, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universidad de Alcalá de Henares i president de la Comissión del Libro Blanco sobre la reforma de la contabilidad en España

12.30 h
II. Institucions implicades en la reforma de la comptabilitat espanyola
Bases para una reforma de la contabilidad española
José Luís López Combarros, president de l'Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Pausa i dinar

16.00 h
II. Institucions implicades en la reforma de la comptabilitat espanyola
El papel de la auditoría ante la reforma de la contabilidad
Jesús Peregrina Barranquera, president de la Comisión Nacional de Deontología del Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España (IACJCE)

17.30 h
III. Posicionament del món professional i empresarial davant la reforma de la comptabilitat espanyola
Limitacions de la normativa comptable: incidències en la fiabilitat de la comptabilitat
Oriol Amat Salas, catedràtic de Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra.

Divendres 12 de juliol

10.00 h
III. Posicionament del món professional i empresarial davant la reforma de la comptabilitat espanyola
La regulación contable de AECA: perspectivas internacionales
Leandro Cañibano Calvo, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universidad Autónoma de Madrid i president de la Comisión de Principios y Normas Contables de AECA

12.00 h
III. Posicionament del món professional i empresarial davant la reforma de la comptabilitat espanyola
Taula rodona:
La reforma de la comptabilitat espanyola des de l'òptica de les empreses
Sr. Joan Valls Mas, director d'Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell.
Sr. Joan Ors Hernández, del gabinet tècnic del Centre Metal·lúrgic
Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya [pendent de confirmació]
Moderador: Sr. Josep M. Salas, Universitat Aurònoma de Barcelona

Pausa dinar

16.00 h
Conferència de clausura
Pla d'acció de la Unió Europea davant l'harmonització comptable internacional: l'estat actual de la qüestió i perspectives de futur.
Karel Van Hulle, cap de la Unitat d'Informació Financera i de Legislació de Societats, Comissió Europea, Direcció General XV

Dates: 11 i 12 de juliol de 2002
Lloc: Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell (UAB)
carrer dels Emprius, 2 - Sabadell
Crèdits acadèmics: Curs susceptible de ser reconegut com a crèdits de lliure elecció
Preu de matrícula: Fins el 28 de juny : 200€ / estudiants 60€
(225€ / estudiants 85€, a partir del 29 de juny)
Places limitades
Per a més informació:
Tel. 902 220 201
(de dl. a dv. de 10 a 14 h i de 16 a 18 h)
info@sabadelluniversitat.org


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T