s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
Coordinador: Melcior Sentis

Curs tèoric i pràctic en RNM adreçat a professionals de la imatge RNM amb coneixements avançats impartit per professorat expert de tot el món.

Públic a qui va adreçat: Professionals de la imatge RNM, amb coneixements avançats, procedents de tot el món.

Professors:
Dr. Boetes (Nijmegen)
Dr. Fischer (Göttingen)
Dr. Pannizza (Milano)
Dr. Gilles (Bordeaux)
Prof. Heywang-Köbrunner (Halle)
Prof. Holland (Nijmegen)
Dr. Kuhl (Bonn)
Dr. Boné (Stockholm)
Prof. Oestmann (Berlin)
Prof. Kopans (Boston)

Programa:
Event 1: HISTOPATHOLOGICAL BACKGROUND
1.1. Histopathology of the breast cancer
1.2. MRM in demonstrating tumour extent
1.3. Prognostic factors in breast cancer
1.4. Correalation betweem prognostic

Event 2: MRM TECHNICAL ASPECTS
2.1. Technical problems and pitfalls
2.2. Physiology in contrast enhancement in MRM

Event 3: MRM DIAGNOSIS OF BREAST DISEASE
3.1. Technical problems and pitfalls
3.2. Normal findings
3.3. Diagnostic criteria (fast imaging)
Teaching cases with tutors

Event 4: MRM DIAGNOSIS OF BREAST DISEASE
4.1. Invasive malignant lesions
4.2. DCIS
4.3. Benign lesions
4.4. Hormonal influence
4.5. Enhancement behaviour: summary
4.6. Indicators of breast MRI
4.7. Pre-operative assessment
4.8. Prosthesis
4.9. Hereditary breast cancer
4.10. Pre/Post-chemotherapy MR mammography
4.11. Post-operative and post-radiotherapy MRI
Teaching cases with tutors

Event 5: MRM INTERVENTION
5.1. Stereotactic interventions
5.2. Breast interventions

Event 6: GREATER PERSPECTIVE
6.1. Contrast-enhanced MRI of the breast: overview
6.2. Impact of MRM on surgical management

Event 7: EXAMINATION
7.1 Multiple choice test

Dates: 23, 24 i 25 d'octubre de 2002
Lloc: Parc Taulí (UDIAT)

Crèdits acadèmics: Assistencial i per casos pràctics. El resultat permet certificar als alumnes per a efectuar aquesta tècnica als seus països. Crèdits corresponents a 25 hores lectives
Quota d'inscripció:300€

Idioma: Imprescindible coneixement d'anglès
Places limitades

Per a més informació:

info@sabadelluniversitat.org  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T