s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)

Coordinador: Manuel Sabés, vicerector de Campus i Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Eduard Jiménez, soci-director de Territoris i Organitzacions.

Descripció: Es valoraran els canvis que la Conferència de Rio ha introduït en el món després dels deu anys de vigència i s'intentarà preveure una perspectiva del que serà Johannesburg. També s'examinaran els canvis que aquests fòrums de discussió han comportat en l'administració, les empreses i la societat civil. El seminari analitzarà igualment les experiències al nostre país de les agendes 21 locals, aprofundint en quatre perspectives i aspectes relacionats com la planificació estratègica, la participació en l'aplicació dels PALS, la comunicació ambiental i la fiscalitat ambiental.

Adreçat a professionals de les ciències ambientals, tècnics municipals, i d'altres administracions i alumnes de primer, segon i tercer cicle d'aquests àmbits de coneixement.

Programa

Dimarts 16 de juliol


09.30 h La conferència de Rio
Prof. Josep Xercavins i Valls, càtedra UNESCO de Desenvolupament Sostenible de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona

Cafè

11.30 h
El desenvolupament sostenible i la planificació estratègica
Sr. Alberto Jiménez de Aberasturi, Director de Planificació, Participació i Control Ambiental del Govern Basc
Sra. Joana Barceló, presidenta del Consell Insular de Menorca
Sr. Francesc Santacana, coordinador de l'Associació Pla Estratègic de Barcelona

Pausa dinar

16.30 h
L'aplicació dels Plans d'Acció Local i la continuïtat de la participació
Sr. Antoni P. Fogué, diputat-president de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
Sr. Rufi Cerdan, cap tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, professor de la UAB
Sr. Manuel Sabés, vicerector de Campus i d'Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona

19.00 h Taula rodona
L'efecte Rio
Sr. Ramón Martos i Calpena, director del Departament de Desenvolupament del Coneixement de Nissan Motor Ibérica
Sr. Joaquim Bordoy, Rubau
Sr. Miquel Àngel Fos, Director de la Companyia d'Aigües de Sabadell
Sr. Jordi Sala i Casarramona, director General de Planificació Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep M. Civis, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sabadell
Sr. Juan A. López de Uralde, Director executiu de Greenpeace Espanya
Sra. Puri Canals, DEPANA.

Dimecres 17 de juliol


09.00 h
La comunicació ambiental i l'efecte NIMBY
Sr. Lluís Reales, periodista científic
Sr. Enric Pol, professor titular de la Universitat de Barcelona
Sr. Jordi Renom, gerent de l'Agència Metropolitana de Residus

Cafè

11.30 h
La fiscalitat ambiental com a eina dels plans de sostenibilitat
Hble. Sr. Celestí Alomar i Mateu, Conseller de Turisme del Govern Balear
Sr. Jordi Valls i Fuster, tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Territorial de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Sr. Enric Tello, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona

Pausa dinar

16.30 h Sessió de visites
Visita a diferents punts d'interès de la ciutat: EDAR i emissari del Ripoll, instal·lacions PCV...

19.00 h Acte públic
Els reptes de Johannesburg
Sr. Domingo Jiménez-Beltrán, Director de l'Agència Europea de Medi Ambient

Dates: 16 i 17 de juliol de 2002
Lloc: CESTIC
Av. de Francesc Macià, 35 - Sabadell
Crèdits acadèmics: Curs susceptible de ser reconegut com a crèdits de lliure elecció
Quota d'inscripció: Fins el 28 de juny: 150€ / estudiants 60€
(175€ / estudiants 85€, a partir del 29 de juny)
Places limitades
Per a més informació:
Tel. 902 220 201
(de dl. a dv. de 10 a 14 h i de 16 a 18 h)
info@sabadelluniversitat.org

Seminari patrocinat per:

DIPUTACIÓ DE BARCELONA                   GENERALITAT DE CATALUNYA

GAS NATURAL
CASSA


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T