s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
Barcelona, 1944

Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona (UB) i en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i diplomat en Disseny i Comunicació per la Hochschule für Gestaltung d'Ulm (Alemanya).

Professor de l'Escola de Disseny Elisava (1966-1973), de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB (1978-1987) i de la Facultat de Belles Arts de la UB (1979-1980). Cap del Servei d'Arts Plàstiques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1982-1987), director gerent de la Fundació Caixa de Catalunya (1987-1989), director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (1989-1994) i director de l'Espai Gaudí del Centre Cultural Caixa Catalunya (1995-2000). El 1999 el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el va nomenar comissari general de Gaudí 2002 Barcelona. Any Internacional Gaudí.

Vicepresident emèrit de l'Associació Internacional de Crítics d'Art (AICA) i president emèrit de l'Associació Catalana de Crítics d'Art (ACCA). Membre corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Exerceix la crítica d'art des del 1966. Fundador i director de la primera etapa de la revista Batik (Panorama General de les Arts). Col·laborador de la revista Destino, dels diaris Avui, El País, La Vanguardia, ABC Cultural, El Cultural de La Razón / El Mundo i de diverses televisions i ràdios.

Ha comissariat més d'un centenar d'exposicions d'art, disseny i arquitectura, entre les quals destaquen: «FAD. Dels bells oficis al disseny actual. Una història de les arts decoratives a Catalunya en el segle xx» (Barcelona, 1981), «400 obras de Salvador Dalí» (Madrid i Barcelona, 1983), «Barcelona-Paris-New York» (Barcelona, 1985), «Homage to Barcelona» (Londres, 1986), «Homage to Catalonia» (Kobe, 1987), «Contemporary Artists of Catalonia» (Jerusalem, 1987), «The Catalan Spirit, Gaudí and His Contemporaries» (Nova York, 1987), «Joan Miró» (São Paolo, 1988), «Torres-García» (Montevideo, 1988), «Le Corbusier i Barcelona» (Barcelona, 1988), «Avantguardes a Catalunya» (Barcelona, 1992), «Mirar Miró. El Joan Miró de Català-Roca» (Barcelona, 1993), «Folon. Antològica» (Barcelona, 1993) i «El món d'Olga Sacharoff» (Barcelona, 1994), «Clavé a la Pedrera» (Barcelona, 1996), «Dalí. Arquitectura» (Barcelona, 1996), «Joaquim Gomis, fotògraf» (València, 1997), «Chillida. Leku» (Barcelona, 1997), «Andreu Alfaro. Taula de taller» (Vilanova i la Geltrú, 1998), «Diseño industrial en España» (Madrid i Barcelona, 1998). «Gaudí. Art i disseny» (Barcelona, 2002), «Gaudí. La recerca de la forma. Espai, geometria, estructura i construcció» (Barcelona, 2002), «Gaudí. Arquitectura i natura» (Barcelona, 2002). Per l'exposició «Avantguardes a Catalunya (1906-1939)», el 1992 va rebre el premi a la millor exposició de l'any de l'Associació Catalana de Crítics d'Art, i el 1993 el Premi Nacional d'Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya.

És autor de més de vint llibres i monografies sobre temes d'art, bells oficis, disseny i arquitectura, entre els quals destaquen: Guinovart. La força del llenguatge plàstic (Ed. Polígrafa, Barcelona, 1972), Llibre blanc del disseny a Catalunya. Disseny gràfic (Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985), Argenters i joiers de Catalunya (Ed. Destino, Barcelona, 1985), Dalí, un artista multidimensional (Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 1990), Bechtold. Pintura, gráfica, integración (Ed. Destino i Wienand Verlag de Colònia, 1993. Coautor: H. Stachelhaus), Joan Miró i el Camp de Tarragona (Columna Edicions, Barcelona, 1994), Àlbum Villà (Quaderns Crema, Barcelona, 1998), La Pedrera. Arquitectura i història (Caixa Catalunya, Barcelona, 1999), Gaudí 2002. Miscel·lània (Ajuntament de Barcelona i Planeta, 2002).


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T