s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
Coordinadores: Maia Creus i Idoia García de Cortázar, Unitat de Teoria Social, Art i Disseny de l'Escola ESDI.

Descripció: Pensar, idear o apuntar possibles formes i estratègies de contacte entre el món de la creació (art, arquitectura, disseny), les noves tecnologies i la societat. Els avenços tecnològics constitueixen, realment, una plataforma de divulgació, comprensió i democratització de l'oferta cultural? Són canals de democratització de la cultura? Fan possible l'ampliació de coneixements? Són un instrument d'alliberament o un dispositiu de control? Quin és, o quin hauria de ser, el paper dels intel·lectuals, els agents culturals, els artistes i els mediadors davant d'aquesta problemàtica?

Adreçat a la comunitat universitària i públic en general.

Programa

Dimarts 9 de juliol

18.00 h Taula activa
Tecnologia i cultura. Nous reptes de futur.
Sra. Guilia Colaizzi, professora titular de Comunicació Audiovisual del Departament dels Llenguatges de la Universitat de València
Sr. Fernando Sàez Vacas, catedràtic del Departament d'Enginyeria de Sistemes Telemàtics de la Universitat Politècnica de Madrid
Sr. Manuel Olveira, director de Hangar-Centre de Creació i producció d'Arts Visuals i Multimèdia a Barcelona

Moderadora: Margarita Rivière, periodista independent i assagista

Dimecres 10 de juliol

18.00 h Taula activa
Nous mitjans. Noves formes d'exhibició. Noves formes de comprensió.
Sr. Antoni Abad, artista
Sr. Vicente Guallart, arquitecte i membre fundador de Metapolis
Sr. Raquel Pelta, directora de la revista Visual, Madrid [Ponència]

Moderadora: Margarita Rivière, periodista independent i assagista

Dijous 11 de juliol

18.00 h Taula activa
Activisme cultural i nous comportaments.

Sr. Jordi Claramonte, Colectivo La Fiambrera Obrera, Madrid [Ponència]
Sr. Pere López, del Colectivo Badalona
Sr. Sergio Lanzarote, Colectivo Fusilaje, Barcelona

Moderadora: Margarita Rivière, periodista independent i assagista

Dates: 9, 10 i 11 de juliol de 2002
Hores: a la tarda de 6 a 8
Lloc: Escola Superior de Disseny - ESDI (av. del Marquès de Comillas, 79-83, Sabadell)

Crèdits acadèmics: curs susceptible de ser reconegut com a crèdits de lliure elecció
Quota d'inscripció: 120€ / estudiants 60€ fins el 28 de juny
(a partir del 29 de juny: 145€ / estudiants 85€)
Places limitades
Per a més informació:
Tel. 902 220 201
(de dl. a dv. de 10 a 14 h i de 16 a 18 h)
info@sabadelluniversitat.org  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T