s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)

(d'esquerra a dreta)

- Manuel Sabés, vicerector de Campus i d'Estudiants de la UAB,
- Juan A. López de Uralde, director executiu de Greenpeace Espanya,
- Jordi Sala i Casarramona, director general de Planificació Ambiental de la Generalitat de Catalunya,
- Ramon Martos i Calpena, director del Departament de Desenvolupament del Coneixement de Nissan Motor Ibérica,
- Josep Maria Civis, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sabadell,
- M. Purificación Canals, de DEPANA.
- Joaquim Bordoy, de Rubau


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T