s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S9
S3

Les aplicacions de les telecomunicacions mòbils

18 de setembre de 2003
L'èxit de la telefonia mòbil no ha estat una casualitat. Hi ha diferents causes, des la comercialització sense contracte, fins al finançament dels terminals. Però també ha estat factor d'èxit la necessitat de poder-se connectar des de qualsevol lloc, tenint el terminal a la butxaca. Un altre factor cabdal es basa en la personalització del terminal mòbil.

Tot això que avui ja es història, en el cas de la telefonia, ara s'està començant a desenvolupar pel que fa a la informació, a les dades, i ja comença en relació a les imatges.
Adreçat a: Electes i tècnics de l'Administració. Estudiosos que vulguin comprendre les possibilitats de les telecomunicacions mòbils en el nou àmbit de l'atenció i informació a ciutadans i empreses.
Les xarxes de telecomunicacions mòbils permeten dia a dia velocitats més altes. Els telèfons mòbils i els ordinadors personals convergeixen i se'n solapen les capacitats. En aquesta situació comencen a aparèixer veritables aplicacions corporatives, les quals permeten crear nous serveis i millorar els existents.

La intenció d'aquest seminari consisteix a posar de manifest algunes aplicacions en funcionament que utilitzen terminals mòbils. Els terminals determinen bona part de les funcionalitats dels sistemes d'informació, i per aquesta raó es presentaran diferents realitzacions que fan servir terminals i protocols diversos.

Coordinador: Josep Maria Canals i Cabiró, assessor de Localret
Programa
Telecomunicacions mòbils

Dijous 18 de setembre


9.30 - 10.00 h    Presentació del seminari.
   A càrrec del Sr. Joan Rangel i Tarrés, Vice-president de la Diputació de Barcelona i President delegat de l'Àrea de Govern Local.

10.00 -10-30 h    .


Els treballadors municipals que actuen directament en el territori (brigades de manteniment, inspectors, policies, directius públics, etc.) requereixen d'informació per actuar en la seva competència i generen informació necessària dels canvis que es produeixen en el territori. L'efectivitat en la resposta a les demandes dels ciutadans, la capacitat d'intervenció, la productivitat del treball, la coordinació dels equips, el control de gestió, etc., es veuran augmentats en accedir al sistema d'informació municipal en mobilitat.
   Sr. Josep A. Plaza, coordinador de projectes de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

10.30 - 11.00 h    Control via GSM de les constants de les torres de refrigeració.
DAPHNIA és un sistema de control d'alt nivell per a les instal·lacions d'alt risc en relació a la legionelosi. El sistema registra els paràmetres en temps real i periòdicament els envia a un o diversos ordinadors mitjançant GSM. A més, disposa d'un sistema d'alarmes que permet enviar en format text aquestes alarmes a telèfons mòbils.
   Sr. Lluís Massa, director General de Mapres, SL.

11.00 - 11.15 h    Col·loqui.

11.15 - 11.30 h    Pausa cafè.

11.30-12.00h    


Possibilitats de la difusió gràcies a les noves tecnologies de la informació disponible sobre l'estat del trànsit, previsions, obres i actes que afecten la circulació, aparcaments, logística en la distribució de mercaderies i altres mitjans de desplaçament..
   Sr. Adrià Gomila, Enginyer de l'Ajuntament de Barcelona.

12.00 - 12-45 h    .


Tecnologies com GSM / GPRS, PDA i Bluetooth aporten una eina revolucionària de productivitat si estan adequadament integrades en els sistemes d'informació corporatius. SBD ha desenvolupat el conjunt de productes i serveis necessaris per aconseguir-ho, que ja estan funcionant amb èxit en grans empreses del nostre país.
   Sr.
Jordi Torras, director general d'SBD Technologies.

12.45 - 13.30 h    Noves aplicacions de la telefonia mòbil. Resum

Quines aplicacions s'estan incorporant en aquest moment a les funcionalitats d'empreses i administració, com ara missatges multimèdia, localització, micropagaments, cell broadcast, etc.
   Sr.
Joan Borras, Desenvolupament de Negoci, Tempos 21.

13.30 - 13.45 h    Col·loqui.

13.45 - 16.00 h    Pausa dinar.

16.00 - 16.30 h    Ajuntament de Mataró. Guardia Urbana. Resum

Des de fa anys, la Policia Local ha apostat decididament per la tecnologia com a eina de millora. Els resultats assolits i els projectes de futur són la mostra evident de les possibilitats que ofereix la tecnologia policial i l'argument per involucrar els qui volen iniciar aquesta aposta.
   Sr.
Joan F. Giménez i Cernuda, intendent major cap de la Policia Local de Mataró.

16.30 - 17.15 h    . Resum

Es mostraran els serveis que presta l'administració de Biscaia als seus ciutadans per ser utilitzats en mobilitat, fent una especial atenció als que ofereixen informació en línia.
   Sr.
, cap d'Innovació de Lantik, Diputació Foral de Biscaia.

17.15 - 17.45 h    Pausa cafè.

17.45 - 18.00 h    Serveis per mòbils. Tecnologies i infraestructures disponibles. Document complet: 520KB

Plantejament dels desenvolupaments tecnològics i de servei en els propers anys.
   Sr. Oriol Ribera, Business Development Manager de Genaker.

18.30 - 19.15 h    INGLOBA: solucions mòbils aplicades a les administracions. Resum
Document complet: (4'11 MB)
Plataforma de comunicació multicanal que permet la relació, gestió i administració de comunitats virtuals, la prestació i explotació de serveis, com també l'accés multidispositiu a aquests serveis i l'administració.
   Sr. Alberto Hernández Marcos, director d'Innovació.

19.15 - 19.30 h    Col·loqui.

19.30 h    Cloenda del seminari.
   A càrrec de la Sra. Montserrat Capdevila, Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Centrals i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sabadell.

Dates: 18 de setembre
Preu de la matrícula: 120€ /estudiants 60€
(a partir del 31 de juliol: 145€ /estudiants 85€)

Places limitades


vista de l'edifici CESTIC
Plànol
Lloc: CESTIC
av. de Francesc Macià, 35
Sabadell

Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.orginformació
inscripcions

Seminari patrocinat per

logotip de la Diputació de Barcelona
logotip patrocinador

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T