s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Carlos Navales en un moment de la seva ponència
Carles Navales és director de la revista La Factoría
Assessor del governador civil de Girona (1991-1996). Director del seminari "Immigració, racisme i xenofòbia: de la denúncia a les propostes", organitzat per la Fundació Internacional Olof Palme (1994). Coredactor de l'Informe de Girona: cinquanta propostes sobre immigració (1992). Assessora diferents organismes i institucions i participa en l'organització de nombroses trobades sobre la qüestió.

Carles Navales


Carles Navales Turmos va néixer a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) fa 50, encara que actualment viu a Colomers (Baix Empordà). És director de la revista La Factoría (versió digital: www.lafactoriaweb.com ) i col·laborador habitual d'El Periódico de Catalunya, El País, Diari de Girona, La Razón i Tribuna BLL, entre altres mitjans.


En referència a qüestions d'immigració, és director del Fòrum Europa i participant habitual en les Jornades Euromediterrànies sobre Cultura. Va formar part -en qualitat d'expert- de la Comissió per a l'Estudi de la Immigració del Parlament de Catalunya (2000-2001). Va dirigir el Pla per al reallotjament d'immigrants residents en infrahabitatges del barri Sales de Viladecans (Baix Llobregat). És membre de l'Observatori de la Immigració de Barcelona. Autor del llibre Ciudadano Mohamed (1986).


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T