s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
JMLlop
JM LLop és nascut a Lleida el 1951

Josep Maria Llop-Torné


ACTIVITAT PROFESSIONAL

1974 Arquitecte superior, títol en l'especialitat d'Urbanisme per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

1974-78 Arquitecte redactor del “Pla General Metropolità de Barcelona”. Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB).

1976 Curs de postgrau - Ordenació del Territori del Col·legi d'Enginyers de Camins, celebrat a Donostia - San Sebastià.

1978-87 Arquitecte municipal - Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida. “Premi Nacional d'Urbanisme” = Pla del Canyeret.

1979-80 Director de l'equip del “Pla General Municipal i Territorial de Vic” (Barcelona) en l'adaptació a la nova Llei del Sòl de 1976.

1983-85 Professor dels cursos d'urbanisme per a postgraduats del COAV (València), la Generalitat Valenciana i l'Escola d'Arquitectura - València.

1985-92 Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

1988-1991 Director de planejament i gestió i coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, de l'Ajuntament de Barcelona (abans de Barcelona 92 - Jocs Olímpics).

1993 Concurs Internacional d'Urbanisme, “Hèlsinki-Tampere Visions”, per invitació de la SAFA (Associació Finesa d'Arquitectes).

1993-95 Assessor tècnic de l'equip de la Revisió del Pla General d'Ordenació Territorial i Municipal de Mataró (Barcelona).

1992-00 Professor dels cursos de postgrau i del màster de Gestió Urbanística (Departament d'Arquitectura Legal -ETSAB-. Universitat Politècnica de Catalunya).

1994-00 Professor del “Màster de Projectació Urbanística” organitzat pel Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori -ETSAB-UPC.

1989-00 President de l'AAUC (Agrupació dels Arquitectes Urbanistes) del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

1991-00 Director de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament de Lleida.

1999, Abril Premi Urbanisme Catalunya atorgat pel SCOT, societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, patrocinat per la Conselleria de Política Territorial i d'Obres de la Generalitat de Catalunya pels treballs del PLA GENERAL DE LLEIDA 1995-2015.

1999-2002 Director del Programa Internacional de Treball de la UIA (Unió Internacional d'Arquitectes) sobre “Ciutats Intermèdies i urbanització Mundial” (CIMES).


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T