s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
DaveWetzel
Vicepresident
Transport for London (TfL)
Formació:
Spring Grove Grammar School. 1954-59. 5 nivells GCE “O”.

Formació complementària:
Southall Technical College. 1959-62. ONC enginyeria tècnica elèctrica.
Ealing College. 1966-67. ONC curs pont per seguir un
curs d'empresarials.
(Dret, comptabilitat i economia)

Altres cursos complementaris d'interès (sense cap examen).
Henry George School of Social Science. 1963 - Curs d'economia de 10 hores per setmana.
Cursos per correspondència organitzats pels sindicats, 1962-64.
Kingston College. 1967-69. Empresarials.
Barking College. 1969-70. Gestió de personal.
Slough College. 19773-74. Gestió de personal.
Formació d'adults. 1980-81. Programació informàtica en BASIC.

Experiència professional:
Aprenent - Wilkinson Sword Ltd. 1959-62.
Revisor d'autobús / xofer / empleat pagador / inspector de garatge. London Transport. 1962-69.
(Representant de personal TGWU.)
Director de sucursal - Initial Services, 1969-70. Funcionament d'una empresa de lloguer de roba de la llar amb una petita flota de camions i 50 treballadors amb un supervisor, un gerent de transport i un cap d'oficines que m'havien d'informar de les seves tasques. Facturació anual 250.000 lliures.

Responsable de la llista de pilots - British Airways, 1970-75. (Representant de personal ASTMS.)
Organitzador polític - London Co-op, 1975-81.
Cap - The Trade Union & Co-op Esperanto Group.
Membre del consell de redacció - Voice of the Unions.
Editor - Civil Aviation News.
Membre a temps complet de GLC, 1981-86. President del Comitè de Transports.
Regidor a temps complet de Hounslow. Vicedirector i responsable de planificació, 1986-87.
Director, 1987-91.
Director de DaRT (Dial-a-Ride & Taxicard Users), 1989-94.
Vicedirector, Transport for London. Del 2000 fins ara.
President de London Buses, 2000-2001.
President de Transport Trading Ltd., 2000-2001.
President del Consell d'Administració, 2000-2001.
Membre del Comitè de Seguretat, Sanitat i Medi Ambient de TfL (Transport for London).

Altres activitats:
Membre del consell escolar a l'edat de 19 anys. Regidor municipal a l'edat de 21 anys.
Secretari general, Co-op Young Members Organisation, 1964-68.
Candidat laborista, Twickenham. Eleccions generals de 1979.
Membre de l'Inner London Education Authority, 1981-86.
President del West London Peace Council, 1982-94.
President de Thames Valley Esperantists, 1983-94.
Membre del Consell del Riverside Studios (teatre experimental), 1983-84.
Membre del Consell del London Committee for Accessible Transport, 1989-94.
President de la London University Transport Studies Society, 1991-92.
Membre del Consell de Capital Transport Campaign, 1991-94.
Membre del Consell d'Administració de Central London Dial-a-Ride, 1992-94.
Membre del Consell d'Administració del Hounslow Community Transport 1992-94.
Vicepresident, Comité de Transport d'AMA, 1993-94.
Vicepresident, Mevagissey Chamber of Commerce, Cornualla, 1996-98.
Autor de diversos articles sobre temes relacionats amb el transport i la propietat immobiliària.

Dave Wetzel


El recorregut professional de Dave inclou haver treballat com a cobrador d'autobús, xofer i inspector, com a gerent d'Initial Services amb una petita flota de camions al East London, en l'elaboració de la llista de pilots per a British Airways i haver estat editor de Civil Aviation News (un diari per als treballadors dels aeroports). També ha estat president del Comitè de Transports de GLC, cap del Consell Municipal de Hounslow, director de DaRT (Dial-a-Ride and Taxicard users), membre del Comitè d'Administració de Capital Transport Campaign i del Transport Públic de Hounslow (Hounslow Community Transport), president del London University's Transport Studies Society i vicepresident de la Cambra de Comerç de Cornualla. A banda d'haver estat administrador del Hounslow Multi-Cultural Centre (Centre Multi-cultural de Hounslow) i director de Riverside Studios, Dave ha estat representant de personal a l'Aeroport de Heathrow i és membre de la Royal Society of Arts i de l'Institute of Logistics and Transport (Institut de Logística i Transport).  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T