s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
JaumeFunes
Jaume Funes és psicòleg,
educador iperiodista
Actualment treballa com a professional lliure, dedicat a la docència, i la investigació, l'orientació, la supervisió i l'atenció als adolescents i joves. A la Universitat Ramon Llull és professor d'"Intervenció socioeducativa amb adolescents i joves" i "Cultura i Diversitat".

Jaume Funes


Jaume Funes Artiaga, psicòleg, educador, periodista. Des de 1974 ha treballat professionalment en l'atenció social de l'Administració Local, en la renovació pedagògica, la intervenció educativa a les escoles de secundària, la protecció de menors i la justícia juvenil i l'abordatge dels problemes generats per l'ús de les drogues. És especialista en temes d'educació i d'atenció als conflictes socials en l'adolescència.
És autor de nombrosos articles sobre aquests temes.

Ha escrit, sol o amb altres autors, entre altres, els llibres: La nova delinqüència infantil i juvenil (1982), Dejar la heroína (1985), Incorporarse a la sociedad (1989), Nosotros, los adolescentes y las drogas (1990), Valors joves i segle XXI (1993), Aquí... un amic (Quaderns Educació Ètica. 1993), Mediació i justícia juvenil (1994), La violència i els violents (1995), Drogas y adolescentes (1996), Les aules taller i els adolescents exclosos (1997), Intervenció psicopedagògica sobre problemes de desadaptació social (1998), El acompañamiento y los procesos de incorporación social (2001).  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T