s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
T1
S3

Curs pràctic de comptabilitat informatitzada

Comptabilitat Informatitzada
Del 7 a l'11 de juliol de 2003
Adreçat a: Estudiants i públic en general amb coneixements previs de comptabilitat.
Dominar els coneixements bàsics necessaris per saber com utilitzar i adaptar una aplicació informàtica a la realitat quotidiana d'una empresa i consolidar els fonaments comptables mitjançant la realització d'un exercici pràctic complet d'una empresa.

Professorat: Agustí Quer Peramiquel i Albert Vancells Farraró, llicenciats en Ciències Econòmiques.
Programa
1. Instal·lació, configuració i funcionament del programa

2. Inicialització i altes d'empreses

3. Pràctica d'un cicle comptable informatitzat: comptabilització d'assentaments (normals i predefinits), pas a major, balanç de sumes i saldos, regularització i tancament, etc.

4. Comptes anuals: Balanç, Pèrdues i Guanys, Memòria i Informe de Gestió

5. Generació de llistats. Genèrics (estàndards) i específics (definits per l'usuari)

6. Estadístiques, informes, gràfics i connexió amb un full de càlcul

7. Opcions especials. Gestió d'immobilitzat, valoració d'existències, operacions amb moneda estrangera i banca electrònica.Calendari i horaris:
Grup matí: 7 al 11 de juliol de 9:30 a 12:30 h
Grup tarda: 7 al 11 de juliol de 16:00 a 19:00 h
Més 7,5 hores addicionals per a la preparació i tutorització d'un exercici pràctic.

Quota d'inscripció:
150 €
Estudiants: 60 €
Lloc: Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell - UAB
Carrer dels Emprius, 2

Per a més informació:
Suport.Departamental.Sabadell@uab.es
Tlf.: 93 728 77 61 / 93 728 77 49
informació
inscripcions

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T