s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
T2
S3

Comunicació i tècniques d'expressió

Del 7 a l'11 de juliol de 2003
Comunicació-Tècniques d'expressió
Adreçat a: Estudiants i públic en general.
Els estudiants coneixeran els mecanismes de la comunicació en públic i la seva pràctica, tot reforçant, des d'una vessant teòrica, tècniques d'expressió, comunicació i dinàmica de grups i, des d'una vessant pràctica, amb participació i presentació d'un tema específic.

Professorat: Ricard Pedreira i Font, llicenciat en Ciències Econòmiques, doctor en Pedagogia .
Programa
Dilluns 7 de juliol:
- La comunicació: barreres i millores

Dimarts 8 de juliol:
- Tècniques d'expressió

Dimecres 9 de juliol:
- Dinàmica de grups

Dijous 10 de juliol:
- Exposicions i crítica dels participants (I)

Divendres 11 de juliol:
- Esposicions i crítica dels participants (II)

Lloc: Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell - UAB
Carrer dels Emprius, 2


Calendari i horaris:
Dates: 7, 8, 9, 10 i 11 de juliol
Hores: de 13:00 a 15:00 h
Més 12,5 hores addicionals de tutorització i preparació d'una presentació final.

Quota d'inscripció:
150 €
Estudiants: 60 €
Per a més informació:
Suport.Departamental.Sabadell@uab.es
Tlf.: 93 728 77 61 / 93 728 77 49
informació
inscripcions

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T