s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
LauraLonza
Laura Lonza és tècnica de la Comissió Europea

Laura Lonza Ricci


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Llicenciada en Ciències Internacionals i Diplomàtiques, amb l'especialitat d'Economia Internacional, per la Universitat de Trieste (Itàlia).
És màster en Gestió Mediambiental i Ordenació Territorial per la Universitat Lliure de Brussel·les.

Ha adquirit una experiència de treball a escala internacional amb l'associació POLIS de les ciutats i les regions d'Europa per a la innovació en el transport, la qual cosa li ha permès de conèixer a fons la política local i regional i els temes tecnològics del sector de la mobilitat.


Al JRC-IPTS, des de l'any 1999, la seva recerca inclou l'anàlisi de la innovació tecnològica i els mecanismes de coordinació internacional per assolir una mobilitat urbana sostenible.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T