s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
JoséMariaSevilla
L'any 2000 féu un Màster en disseny i direcció de serveis de telemedicina a l'escola d'alta direcció hospitalària.
Té publicacions en revistes estatals i internacionals i participació amb comunicacions en congressos internacionals. Ha participat com a ponent en cursos d'àmbit estatal. Ha treballat en el desenvolupament de sistemes d'informació des del 1994, participant com a investigador en el desenvolupament de l'RIS del Complejo Hospitalario la Mancha-Centro, avui el RIS de la comunitat autònoma de Castella - la Manxa.
Investigador en l'acord d'I+D sobre sistemes d'informació firmat entre el Complejo de la Mancha-Centro i l'UDIAT, SA.

Actualment està desenvolupant un projecte d'investigació sobre història clínica electrònica finançat pel FISCAM.

José Mª Sevilla Hernández-Mora


José Mª Sevilla Hernández-Mora va néixer a Melilla el 24 de juny de 1956 i es va llicenciar en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Madrid el 1979.

Realitzà l'especialitat en Radiodiagnòstic pel sistema MIR i la va acabar el 1985.
Metge adjunt en radiodiagnòstic per oposició des del 1986 a l'hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina (Toledo), es va traslladar com a cap del Servei el 1994 a l'Hospital General la Mancha-Centro, per posar en marxa aquest hospital.

Posteriorment, el 1996, fou cap de servei del Complejo Hospitalario la Mancha-Centro.
  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T