s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
T6
S3

Disseny per a una millor accessibilitat a Internet

8 de juliol de 2003
T6
Com es poden crear webs amb un disseny que centri la seva atenció en la riquesa inherent a la diversitat, que es pugui beneficiar de l'intercanvi i la comunicació amb les persones més enllà de les seves diferències, siguin físiques, sensorials, materials, cognitives o culturals


Professorat: Ricardo Sànchez, assessor en disseny accessible a la xarxa
Programa
La web posa a l'abast de tothom que tingui un ordinador i una connexió telefònica a la xarxa la possibilitat
d'accedir a uns recursos insospitats fins fa tan sols uns anys.

Aquesta universalitat de la xarxa es troba molt seriosament compromesa quan els continguts web es creen
sense tenir en compte la diversitat d'usuaris que accedeixen a la xarxa i les característiques dels dispositius
i dels programes que s'utilitzen per accedir a aquests continguts.

Per tal d'evitar l'aparició de barreres que impedeixin el dret de qualsevol persona a accedir a la informació i
a la comunicació, els continguts web s'hauran de crear tenint en compte aquests factors:

- Diversitat d'usuaris
La xarxa és utilitzada per treballar, comunicar-se, informar-se, formar-se o accedir a serveis per a persones
que tenen diverses característiques sensorials, cognitives o motrius.

- Diversitat de dispositius i programes
Moltes persones utilitzen dispositius i programes que no poden interpretar alguns dels elements susceptibles
d'aparèixer en una pàgina.

L'objectiu de aquest taller és familiaritzar als assistents amb les pautes
i normes que l'han desenvolupat per a evitar el risc d'exclusió
dels col·lectius esmentats.


CONTINGUT


Què entenem per accessibilitat als continguts web?

Accessibilitat des d'una perspectiva ontogenètica i filogenètica.

Característiques personals i accessibilitat
Sensorials
Motrius
Cognitives
Límits de la subjectivitat

Tecnologia i accessibilitat
Diversitat
Compatibilitat
Funcionalitat

Condicionaments econòmics i territorials en l'accessibilitat

Web i accessibilitat
Edició (informació)
Comunicació (serveis)

Programant amb criteris d'accessibilitat web
Continguts alternatius per als elements no textuals
Mapes d'imatge
Multimèdia
Ús del color
Idioma
Taules
Fulls d'estil
Continguts dinàmics
Elements de programació
Parpelleigs i centelleigs de pantalla
Pàgines alternatives
Finestres (Frames)
Formularis
Enllaços
Llenguatge, estructuració de la pàgina i ús d'elements gràfics
Independència de dispositiu
Control dels canvis a la pàgina
Resolució de pantalla, nombre de colors i cos de lletra


Calendari i horaris:
Dates: 8 de juliol
Hores: de 10 a 11.45, pausa, de 12.15 a 14h, i de 16 a 17.45, pausa i de 18.15 a 20h
8 hores
Quota d'inscripció:
150 €
Estudiants: 60 €
Lloc: CESTIC
av. de Francesc Macià, 35
Sabadell
Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.org
informació
inscripcions

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell
Diputació de Barcelona

Taller patrocinat per


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T