s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
TorbjörnAndersson
Torbjörn Andersson és cap del Departament de Radiologia de l'Hospital Universitari d'Örebro
Ha realitzat tasques científiques i acadèmiques complementàries en els camps següents: ultrasons aplicats a les intervencions, IRM, diagnòstic de tromboembolisme pulmonar, radiologia digital i PACS (Picture Archiving and Communication Systems, Sistemes d'Arxivament i Comunicació d'Imatges), amb més de 50 articles originals, 90 resums publicats i 200 conferències.

Des del 1992 és cap del Departament de Radiologia de l'Hospital Universitari d'Örebro i responsable d'un dels projectes PACS més importants d'Europa, el Projecte Pax Vobiscum, pel qual cinc departaments de radiologia del Comtat d'Örebro estan interconnectats en una única unitat funcional. També és professor de radiologia i cap de la Divisió de Radiologia i Física Clínica a l'Hospital Universitari d'Örebro.

Torbjörn Andersson


Activitats clíniques, científiques i acadèmiques del professor Torbjörn Andersson, Departament de Radiologia, Hospital Universitari d'Örebro, Örebro, Suècia.


Torbjörn Andersson va néixer a Estocolm, Suècia, el 1948. Estudià l'educació primària i secundària a Örebro i els estudis universitaris a l'Escola de Medicina d'Uppsala, 1968-1973.

Torbjörn Andersson va començar a treballar en l'aplicació clínica dels ultrasons i va introduir aquesta tècnica al Departament de Radiologia d'Örebro el 1978. Durant els anys 70 va introduir l'aplicació d'intervenció dels ultrasons a Suècia en cooperació amb el Dr. PG Lindgren a Uppsala. Des d'aleshores ha treballat de forma activa en l'aplicació clínica dels ultrasons i en els cursos de postgrau d'ultrasons centrats sobretot en els ultrasons abdominals i la intervenció amb ultrasons.
Des del 1980 és membre de la junta de la Societat Sueca de Radiologia Mèdica. Es traslladà a viure a Uppsala el 1985 i va començar una investigació científica sobre el diagnòstic del tumor al fetge, que va servir de base per escriure la seva tesi doctoral el 1988.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T