s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
PereTorres
Altres responsabilitats que exerceix actualment són:
Vicepresident de l'Institut Català del Sòl.
Vicepresident de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Vicepresident segon de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
President de l'Institut de Geomàtica.
President de la Junta de Govern del Centre Internacional d'Investigació de Recursos Costaners.
Director de la revista Perspectives territorials.

És membre dels consells d'administració de:
Agència Catalana de l'Aigua.
Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient.
Autoritat del Transport Metropolità.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

També és vocal de:
La Comissió de Govern Local de Catalunya.
El Consell General de Muntanya.
El Consell Rector de l'Institut d'Estudis Territorials.
El Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental.
El Consell de Càtedra de Medi Ambient i Societat de l'Institut Català de Tecnologia.
La Comissió de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l'Ebre.Pere Torres Grau


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Pere Torres Grau (Rubí, 1962) és llicenciat en ciències per la UAB, centre del qual fou professor associat entre 1989 i 1992.

Des de 1991 ha ocupat diversos càrrecs a la Generalitat de Catalunya:
Secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya (1991-1993)
Cap del Gabinet del Conseller de Medi Ambient (1993-1995)
Director general de Promoció i Educació Ambiental (1995-1998)
Director general de Planificació Ambiental (1998-2000)
Director del Programa per al Planejament Territorial (2000-2002).
És secretari de Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya des del gener de l'any 2002.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T