s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
OriolCivil

Oriol Civil i Desveus


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Sabadell, 18.12.1937

Doctor en Enginyeria Industrial per l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, ha treballat en indústries frigorífiques i de planxisteria fina (1963-1970), en informàtica general i en sistemes d'organització de la producció i de control pressupostari (1971-1992).

Ha estat regidor de l'Ajuntament de Sabadell pel Partit dels Socialistes de Catalunya PSC (PSC-PSOE), del 1979 al 1987 i del 1991 al juny del 2003, sent responsable de Cultura (1979-83) i d'Urbanisme (1999-juny 2003). Ha estat president del Consell Comarcal del Vallès Occidental (1991-1995) i diputat president-delegat de Vies Locals de la Diputació de Barcelona (1999-juny 2003).


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T