s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Joan Antoni Gonzàlez i SerretProductor

Llicenciat en Dret per la Facultat de Dret de Barcelona
Periodista per l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid
Diplomat a l'École d'Hautes Etudes de l'Image a París

* Director de l'Institut del Cinema Català, SA (ICC)
Barcelona

* Secretari del Consell Plató Ideal, SA (ESTUDIS IDEAL)
Barcelona

* Conseller delegat KOPLA, SA (CINEMES BOLICHE) (4 sales)
08006-Barcelona


HISTORIAL PROFESSIONAL

- Director de l'Institut del Cinema Català (ICC) des del 1975

- Productor executiu de més de 500 hores de televisió i més de 150 produccions de cinema, TV-Movies i mini-sèries de gran format.

- Premi al Millor Productor Europeu, Venècia 2002, televisió.

- Vicepresident de BARCELONA AUDIOVISUAL, Associació de Productors.

- Membre del Consell de Direcció de FAPAE.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T