s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S1
S1
S7

Les estrategies locals en la mobilitat urbana

Accessibilitat per transport públic i col·lectiu als polígons industrials i centres de treball de la Regió Metropolitana de Barcelona

Resum de l'Estudi
Marc Balaguer, coordinador gerent del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

La intervenció és una síntesi dels treballs realitzats per la Comissió de Mobilitat del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. El Pacte Industrial és una associació formada per 45 ajuntaments, els més importants en termes de població i activitat econòmica en l'àmbit metropolità, com també els sindicats CCOO i UGT, les associacions empresarials del territori, les universitats i altres institucions.

Gràcies als treballs impulsats per la Comissió de Mobilitat del Pacte Industrial, s'han caracteritzat els 694 polígons i centres de treball del territori metropolità. En cada cas, se n'ha estudiat la proximitat a les xarxes de transport públic i col·lectiu de Renfe, FGC, metro i la xarxa de busos interurbans de la DGPT.

D'acord amb aquests càlculs i si tenim en compte dèficits més moderats d'accessibilitat, és a dir un transport públic i col·lectiu ubicat a un interval superior als 20 minuts a peu de la parada de bus més propera, aleshores hi hauria, com a mínim, 139.000 treballadors, gairebé un terç de la població industrial del conjunt de la RMB, que es troben en una situació de dèficit greu d'accessibilitat en transport públic.

Per aquests treballadors el transport privat es presenta com l'única opció viable amb els efectes que aquest fet comporta per a la sostenibilitat i competitivitat, especialment en municipis com per exemple Abrera, Sant Just Desvern, Sant Esteve Sesrovires, Santa Perpètua de Mogoda o Polinyà, on el nombre de treballadors dels polígons és similar i en alguns casos fins i tot excedeix el de la població censada.

Pel que fa al territori, els resultats també mostren que aquesta problemàtica afecta 58 municipis de la regió, és a dir, un 41% dels municipis metropolitans tenen algun polígon amb dèficit d'accessibilitat en transport públic i col·lectiu. La comarca més afectada per aquests dèficits és l'Alt Penedès -amb un 54% dels polígons amb dèficits d'accessibilitat-, seguida del Maresme -amb un 29%- i del Barcelonès -amb un 24%-. El Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental tenen entre el 12% i l'1/% dels polígons en situació de dèficit d'accessibilitat, mentre que al Garraf un 7% dels polígons presenta dèficits importants pel que fa a accessibilitat per transport públic i col·lectiu.

Els treballs efectuats apunten que les àrees d'activitat econòmica es troben en general allunyades dels transports ferroviaris -metro i Renfe, FGC-. Efectivament són els serveis de busos els que actualment donen i poden donar una resposta més ràpida, flexible i econòmica a les problemàtiques d'accessibilitat als centres de treball del territori metropolità.

Aquests estudis han fet possible que el Pacte Industrial i l'ATM col·laborin en la diagnosi i en la proposta de mesures i serveis de transport públic i col·lectiu a les àrees d'activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Fruit d'aquesta col·laboració, el Pacte i l'ATM es comprometen a analitzar un seguit de mesures i serveis de possible incorporació al Pla de Serveis 2005 de l'ATM, entre les quals es troben l'elaboració de guies de serveis intermodals de transport públic, específiques per a polígons industrials o l'increment de freqüències de pas a zones deficitàries, l'ampliació de les línies de transport públic a polígons, fins a l'estudi de possibles experiències pilot com els transports “llançadores” que vagin des d'estacions de ferrocarril a polígons que presentin un accés més deficitari mitjançant transport públic i col·lectiu.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T