s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Ronald Leppek
El projecte s'ocupa del desenvolupament cooperatiu i del disseny d'eines de programari per efectuar diagnòstics amb suport informàtic, és a dir, amb sèries de dades de tomografies computeritzades (CT) i ressonàncies magnètiques (RM) aplicades al camp de la detecció del càncer i de les malalties cardiovasculars. La fase pilot, que finalitzarà al novembre del 2003, és la base d'un prova interdisciplinària multiinstitucional que combina la infraestructura de l'empresa virtual, la tecnologia de la informació i la informàtica amb la medicina clínica i la investigació en radiologia.

Ronald Leppek


ACTIVITAT PROFESSIONAL

El Dr. Ronald Leppek, radiòleg titular des del 1989, és un investigador principal que ha estat coordinant de forma intermitent el Projecte VICORA -Institut Virtual de Suport Informàtic a la Radiologia Clínica (Virtual Institute for Computer Support in Clinical Radiology)-, finançat pel Ministeri Federal de l'Educació i la Investigació.

Aquesta organització sense ànim de lucre creada pel Centre de Sistemes de Diagnòstic Clínic i Visualització (Centre of Medical Diagnostic System and Visualization) a Bremen, Alemanya, inclou quatre hospitals clínics universitaris: Aachen, Hannover, Mainz i Marburg, una institució privada de radiologia, un hospital local i dos socis industrials.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T