s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
CarlesGasòliba
Carles Gasòliba és Diputat
del Parlament Europeu
Membre en el Parlament Europeu de la Comissió d'Indústria, Comerç Exterior, Investigació i Energia
- Membre de la Delegació del Parlament Europeu per a les relacions amb els països d'Amèrica Central i Mèxic
- President del Comitè Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica
- President de la Comissió Mediterrània de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (Brussel·les)
- President del Consell Acadèmic de l'Institut Carlemany d'Estudis Europeus de la Universitat Internacional de Catalunya

És autor de diversos llibres i articles sobre economia industrial i també sobre l'actualitat de l'economia espanyola i catalana, sobre qüestions comunitàries i la seva relació amb la realitat catalana i espanyola.
Col·laborador de la premsa periòdica

Ha publicat sobre temes europeus:
"El Parlament Europeu" Barcelona, Tibidabo Edicions, 1986.
"L'Acta Única Europea" Barcelona, Tibidabo Edicions, 1989.
"Unió Europea" Barcelona, Tibidabo Edicions, 1991.
"El Parlament Europeu" segona edició. Barcelona, Tibidabo Edicions, 1994.
"Fer Europa" Barcelona, 1994.
"1986-1996, deu anys d'integració europea", Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1996.
"El Parlament Europeu" tercera edició. Barcelona, Tibidabo Edicions, 1999.
Editor d'Elements de l'economia de la Unió Europea. Barcelona, Ed. Vicens
Vives, 1999CARLES A. GASÒLIBA I BÖHM


Barcelona, 1945. Casat, dos fills
- Economista. Doctor en Ciències Econòmiques. Universitat Autònoma de Barcelona
- Master of Arts in Industrial Economics. Universitat de Sussex (G. Bretanya)
- Membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans - Secció de Filosofia i Ciències Socials
- Membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres de Barcelona
- Secretari general del Patronat Català Pro Europa
- Membre del Comitè Executiu de Convergència Democràtica de Catalunya
- Diputat al Congrés dels Diputats (1980-1987)
- Vicepresident i membre del Bureau de la Internacional Liberal
- President de la Fundació“Llibertat i Democràcia
- Diputat al Parlament Europeu (Grup Parlamentari Liberal, Democràtic i Reformista) des de 1986
- Tresorer del Grup Liberal, Democràtic i Reformista
- Portaveu del Grup Liberal, Democràtic i Reformista a la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T