s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Eva AumedesLa meva formació acadèmica és de Llicenciada en Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i Actuària.

Vaig desenvolupar l'inici de la meva activitat en el món de les finances i l'auditoria treballant al departament de finances d'una multinacional americana -FORET, SA-, en una firma d'auditoria nacional -AUDIT, BCN- i com a secretària tècnica a la secció d'auditoria del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Des del 1996, la meva carrera professional ha estat vinculada al món de l'empresa en la seva vessant internacional. Vaig treballar a l'Oficina Comercial d'Espanya a Moscou durant un any i des de llavors estic vinculada a l'àrea d'Europa Central i Oriental. Sóc responsable de l'assessorament a empreses i organització de missions i accions de promoció del comerç exterior de l'empresa catalana al Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T