s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S5
Seminari Uniķ Europea
S7

L'ampliaciķ de la Uniķ Europea: oportunitats o amenaces?

Ampliaciķ: un mercat potencial

Eva Aumedes, consultora de l'Ārea d'Europa del Consorci de Promociķ Comercial de Catalunya (COPCA)

RESUM DE LA PONČNCIA


Revisarem la situaciķ actual de comerį de Catalunya i Espanya amb els 10 nous membres de la Uniķ Europea, com també la seva evoluciķ en els darrers anys. Parlarem dels canvis que s'han produīt i s'estan produint en aquests paīsos, derivats del funcionament d'una economia de mercat, i de la propera entrada a la UE i també de com aixō afectarā les nostres relacions comercials. Comentarem els aspectes sobre els quals s'ha de reflexionar a l'hora d'establir-se comercialment o mitjanįant una inversiķ productiva en aquesta ārea geogrāfica.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T