s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Mercè Brey
Mercè Brey, actualment és
directora de producte
Internacional de Banc Sabadell.
Idiomes

Anglès. Nivell avançat oral i escrit. BEC 2.
Francès. Nivell mitjà oral i escrit.
Alemany. Nivell elemental.

Experiència professional

Banc de Sabadell. 1988 - present. Des de 1990 a la divisió Internacional. Actualment, directora de producte d'Internacional.
Universitat de Barcelona. 1996 - present. Professora en el mòdul de Mitjans de Pagament i Finançament Internacional del Màster en Comerç i Finances Internacionals.
Universitat de València - Facultat d'Estudis de l'Empresa. Professora en el mòdul de Mitjans de Pagament del MBA- Executive.
Facultat Ciències de l'Administració de Pernambuco (FCAP-UPE) Recife-Brasil. Professora del Mestratge en Comerç Exterior i Finances Internacionals.

Mercè Brey Rodríguez


Dades Personals

Nom: Mercè Brey Rodríguez
Lloc i data de naixement: Sabadell, 24 de setembre de 1968

Formació acadèmica

* Màster en Comerç i Finances Internacionals - Universitat de Barcelona
* Postgrau en Integració Europea - Universitat de Barcelona
* Curs avançat en Opcions Financeres - Institut Estudis Financers
* Diplomatura en Ciències Empresarials - Universitat Autònoma de Barcelona  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T