s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Adolfo Blanco

Adolfo Blanco Lucas


Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Complutense (Madrid) i MBA per l'IESE (Universitat de Navarra), Adolfo Blanco Lucas (1963) ha dirigit activitats de màrqueting directe en companyies i editorials com Bertelsmann-Círculo de Lectores i Editorial Salvat. Ha estat director general adjunt de Filmas, empresa on va treballar entre 1993 i 1999. Des d'aleshores, treballa al Grupo Planeta, on es va incorporar per posar en marxa les activitats cinematogràfiques del que actualment és DeAPlaneta.

És professor de distribució audiovisual del màster MBA de la Universitat Ramon Llull, i ha impartit diversos cursos i conferències.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T