s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Scott PageScott Page és investigador especialitzat al Stowers Institute for Medical Research (Institut Stowers per a la Investigació Clínica). La seva investigació inclou la diferenciació cel.lular i la dinàmica cromosòmica. El treball habitual de Scott se centra en la regulació de l'entrada en meiosi durant l'oogènesi melanogràstrica de la Drosòphila melanogaster i la formació del complex sinaptonemal en la profase meiòtica.

Després de graduar-se en Biologia (Genètica) per la Universitat de Kansas, Scott va estudiar les translocacions robertsonianes, el tipus més freqüent d'anomalia cromosómica en els éssers humans, al Baylor College of Medicine, on va doctorar-se en Genètica Molecular i Humana. Tot seguit, va efectuar una estada postdoctoral al laboratori de R. Scott Hawley, que va ser finançada amb una beca postdoctoral del Cancer Research Fund de la Damon Runyon-Walter Winchell Foundation. Scott va començar a treballar al Stowers Institute el 2001.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T