s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Esperança Esteve OrtegaDiplomada en Treball Social, Direcció d'Empreses i Funció Gerencial en les Administracions Públiques.

Ha estat professora i cap d'estudis de l'Escola Universitària de Treball Social ICESB i docent de l'Institut d'Estudis Empresarials de la Universitat Ramon Llull.
Actualment és professora col·laboradora de la Fundació Pere Tarrés.

Vinculada professionalment a l'administració pública local, primer a l'Ajuntament de Barcelona i després a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ha estat directora de l'Acció Integrada de Franja de Besòs (1991-1993), directora del Pla d'Actuació Social del barri de Bon Pastor (1990-1993) i cap del Servei d'Inserció Social de l'Ajuntament de Barcelona (1993-1996).
Des de 1997 treballa a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, inicialment com a directora de la Iniciativa Comunitària URBAN i actualment com a directora de Serveis de Promoció Social i Ciutadana i Comissionada per l'alcaldia del Pla per la convivència intercultural. Durant el 2002 ha presidit la Comissió de Convivència del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T