s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Angel Garcia

Ángel García Ramos


· Nascut el 1962, Santiago de Xile
· Enginyer de l'ICAI
· Casat, tres fills
· Durant 2 anys treballa en el desenvolupament d'“Un sistema de tractament digital d'imatge infraroja”, projecte subvencionat pel CDTI
· Director comercial de DATA GENERAL sector Privat
· Director de Negocio NAS (Network Attached Storage) España y Portugal en EMC Computer Systems.
· Actualment és el director de Negocio CAS (Content Adressed Storage) España y Portugal en EMC Computer Systems.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T