s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Cristina Templado
És autora o coautora de més de 70 publicacions científiques en llibres i revistes indexades dintre de les àrees de Genètica i Reproducció humanes. Des de 2000 és directora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cristina Templado


Llicenciada en Biologia per la Universidad Complutense de Madrid i Doctora en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual és professora des de l'any 1972. Actualment és catedràtica de Biologia Cel·lular del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia i imparteix les assignatures de Genètica humana i Genètica mèdica en la Llicenciatura de Medicina. La seva investigació ha estat sempre vinculada al camp de la Genètica de la Infertilitat masculina a través de l'estudi citogenètic de la meiosi i de l'espematozoide humà, i més recentment, del cultiu de cèl·lules germinals i de l'anàlisi de l'espermatogènesi in vitro.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T