s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Jesús del Mazo

Jesús del Mazo Martínez


Doctor en Ciències Biològiques por la Universitat Complutense de Madrid.
Científic Titular del Centre d'Investigacions Biològiques del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).
Cap del Laboratori de Biologia Molecular de la Gametogènesi del Departament de Biologia Cel·lular i del Desenvolupament.

Ha publicat sobre el tema més de 50 articles en revistes científiques i llibres.
Ha participat com a ponent en nombrosos congressos, cursos i simposis nacionals o internacionals.
Forma part de comitès d'experts i avaluació en programes nacionals i europeus en l'àrea de biomedicina i biotecnologia.

És coordinador de projectes europeus sobre l'efecte sobre l'espermatogènesi de contaminants mediambientals del tipus dels disruptors endocrins, i participa en diversos projectes nacionals sobre infertilitat masculina.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T