s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
També va ser analista programador en el laboratori d'Intel.ligència Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, entre 1987 i 1990.
Alberto Hernández, és llicenciat en Ingenieria Informàtica per la Universidad Politécnica de Madrid i està especialitzat en Intel.ligència Artificial.

Alberto Hernández Marcos


Alberto Hernández Marcos va nèixer a Madrid fa 35 anys. Des del mes de març de 2001 és Director d'Innovació de Soul Bytes, Unitat de Negoci especialitzada en plataformes de comunicació multicanal.

Anteriorment a la seva incorporació en Future Space i, des de 1999, va treballar en l'empresa Dinamic Multimedia SA, com a director de Desenvolupament Extern i va comercialitzar importants jocs com a Resurrection, Grouch, Runaway o Excalibug, entre d'altres.

Entre 1990 i 1999 va ser director de projectes de Telefònica I+D, en el departament d'Intel.ligència Artificial; càrrec que va compatibilitzar amb altres càrrecs en diverses empreses, com a productor i director artístic de MalBicho Studio, i dissenyador gràfic i guionista en Paradise Interactive.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T