s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Joan Borràs ChiaResponsable de Desenvolupament de Negoci de Tempos 21.
Enginyer Superior de Telecomunicaciones (UPC) i Doctor en Enginyeria Electrònica i Informàtica (Rutgers, the State University of New Jersey).

Des de 1998 va col.laborar com a professor en la Universitat Politècnica de Catalunya dins de l'àrea d'estudi de les comunicacions mòbils i de banda ampla. En aquesta etapa també va desenvolupar projectes de col.laboració entre empreses i universitats als Estats Units d'Amèrica i a Espanya.

Des del 2000 i fins a la seva incorporació a Tempos 21, a principis del 2002, va treballar com a científic de recerca en el departament de Sistemes i Xarxes Mòbils de Telcordia Technologies, Inc. (New Jersey), un dels principals proveïdors de software per a xarxes de telecomunicacions dels Estats Units d'Amèrica  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T