s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S9
S7

Les aplicacions de les telecomunicacions mòbils

Noves aplicacions de la telefonia mòbil: : El model WASP


Resum de la ponència
Joan Borràs, Responsable de Desenvolupament de Negoci de Tempos 21

El model Wireless-ASP té unes característiques úniques, ja que s'alimenta de tràfic originat per usuaris mòbils (telèfons mòbils, PDAs o altres dispositius amb connectivitat sense fils).

Permet a les empreses la gestió de tots aquests dispositius sense necessitat d'inversions específiques en tecnologia ni en recursos humans especialitzats, oferint solucions que, o bé milloren els seus processos de negoci o bé els permet arribar als seus clients a través del canal mòbil.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T