s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S1
S3

1r. Seminari internacional sobre robòtica i salut

dilluns 5 de juliol de 2004
Adreçat a: professionals/especialistes en les diferents especialitats quirúrgiques, Imatge Mèdica Digital i Radiologia Intervencionista, Atenció a la Tercera Edat i Rehabilitació Física; professionals de la sanitat amb responsabilitats de gestió o assistencials.
Programa
Coordinador: Enric Laporte, director del Programa de NT en Cirurgia, Hospital de Sabadell.


Descripció: Donar a conèixer, de forma periòdica, el progrés de la tecnologia automàtica en els diferents àmbits de la terapèutica. El contingut fa una posada al dia de noves tecnologies, de la seva repercussió en l'entorn d'empreses sanitàries i de professionals, com també dels projectes innovadors que s'estan desenvolupant en cirurgia, radiologia intervencionista i rehabilitació.

Dilluns 5 de juliol

08.00 h: Presentació del seminari.
Juli de Nadal, director de l'Institut d'Estudis de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Introducció a la primera ponència

08.15 h: Perspectives de la robòtica aplicada a la radiologia intervencionista.
Melcior Sentís, metge consultor cap de Diagnòstic per la Imatge - UDIAT.

Primera ponència

08.25 h: Interventional Robotic Techniques.
Estat actual en el desenvolupament de sistemes intel·ligents que facilitin les tècniques intervencionistes amb control per imatge digital.
Andreas Melzer, professor de l'Applied Biomedical Engineering Institute for Innovative Technologies and Management in Medicine (Gelsenkirchen, D.).

Introducció a la segona ponència

09.05 h: La remodelació del Bloc Quirúrgic.
Antoni Giménez, direcció clínica del Centre Quirúrgic, Hospital de Sabadell.

Segona ponència

09.15 h: El quiròfan intel·ligent.
Anàlisi de la problemàtica que envolta el quiròfan actual i recomanacions per al disseny d'un nou Bloc Quirúrgic adaptat a les necessitats actuals. La necessitat del govern automàtic de l'aparellatge i bases per a l'acoblament de robots al quiròfan.
Enric Laporte, director del Programa de NT en Cirurgia, Hospital de Sabadell.

Introducció a la tercera ponència

09.55 h: El suport tecnològic en l'atenció a la dependència.
Carmen Rodríguez, direcció executiva - SGG.

Tercera ponència

10.05 h: Domòtica i minusvalies.
La casa adaptada a les minusvalies. L'automatització de la llar.
Josep M. Botey, arquitecte (Barcelona).

Introducció a la quarta ponència

11.00 h: Problemes de les pròtesis i ortesis d'extremitats.
Fermí Aramburo, direcció de servei de COT, Hospital de Sabadell.

Quarta ponència

11.10 h: Desenvolupament d'elements prostètics i ortètics d'extremitats.
La problemàtica que envolta el desenvolupament d'aquest tipus d'elements, i especialment el control per assolir-ne l'acceptació.
Josep Amat, catedràtic d'ESAII, UPC.

Introducció a la cinquena ponència

12.00 h: Funció del cartílag articular.
Josep Domingo, director del Centre de Recerca del SAT.

Cinquena ponència

12.10 h: Aplicacions de la robòtica en la valoració de les afeccions funcionals de l'aparell locomotor i en l'optimització de la mecanoteràpia.
Josep Álvaro, cirurgià ortopeda - Ferran Nacher, rehabilitador, SAT.


PROJECTES - PRESENTACIONS (20')


De 14.30 a 18.00 h:
Intra operative and surgical use of MRI.
Andreas Melzer, professor de l'Applied Biomedical Engineering Institute for Innovative Technologies and Management in Medicine (Gelsenkirchen, D.).

El suport intel·ligent de la càmera de videoendoscòpia.
Enric Laporte, director del Programa de NT en Cirurgia, Hospital de Sabadell.

Osteotomies guiades per robot.
Alícia Casals, catedràtica d'ESAII, UPC.

Programa de navegació en cirurgia ortopèdica.
Jordi Ballester, Servei de COT, IMAS (Barcelona).

Alineament dels eixos en cirurgia protèsica del genoll.
Fermí Aramburo, direcció de servei de COT, Hospital de Sabadell.

Riscos en cirurgia amb navegador.
Jordi Ballester, servei de COT, IMAS (Barcelona).

Projecte de mecanoteràpia robotitzada en el tractament de la gonartrosi
Luis E. Rodríguez, màster en enginyeria electrònica UPC.

Telepresència i cirurgia endoscòpica. El robot "Da Vinci".
Nicola Di Lorenzo, professore di Chirurgia dell'Università di Roma "Tor Vergata".

La cuina adaptada a persones amb minusvalies físiques.
Alícia Casals, catedràtica d'ESAII, UPC.

Dates: 5 de juliol
Preu de la matrícula: 150 € /estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 175 € /estudiants 85 €)

Places limitades


Idioma: català, castellà i anglès
(traducció simultània)

Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.orgLloc: Casal Pere Quart
Rambla, 69
Sabadell

Seminari patrocinat per

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T