s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-
S2
S3

La creació d'empreses, una alternativa davant la deslocalització industrial

dilluns 5 i dimarts 6 de juliol de 2004
Adreçat a: Emprenedors, directius d'empresa, tècnics i directius de promoció econòmica i vivers d'empreses i a tots els interessats a tenir més informació sobre la creació d'empreses, la creativitat i la realitat empresarial del país.
Programa
Coordinadors: M. Consol Torreguitart, professora de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell, i Joan Valls, director de l'àrea de formació i consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Descripció: La creació d'empreses és considerat un factor d'importància cabdal per a la creació de riquesa a les societats. No es dubta que les societats que disposen del que s'anomena sense gaire precisió “esperit emprenedor” estan en millors condicions per fer front a les exigents condicions de la globalització econòmica. En aquest context, es proposa presentar les mesures que des de l'Administració Autonòmica es volen endegar per donar suport als emprenedors i als empresaris catalans, com també de quina manera la creativitat en la creació de les noves iniciatives i en la gestió de les existents poden ajudar a contrarestar la deslocalització industrial.


Dilluns 5 de juliol

9.30 h: Acte de presentació.
Manuel Bustos, alcalde de Sabadell
Lluís Ferrer, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Manuel Álvarez, director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell.
Antoni Peñarroya, president de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

10.15 h: Lliçó inaugural: Política de suport a les pimes i a les empreses de nova creació des del Govern Autonòmic.
Es presentaran les línies de suport a les empreses de nova creació que el Govern català es volen impulsar els propers anys.
Raimon AlbiolEmpresarias.net: Una nova eina per a emprenedores i empresàries.
Es presentarà el servei d'informació i assessorament en línia
e-empresarias.net del “Programa de apoyo empresarial a las mujeres”, promogut per l'Instituto de la Mujer i les cambres de comerç espanyoles.
A part de veure les utilitats del portal, es parlarà també de les usuàries i dels seus projectes.

Ana Hernándeze-empresarias.net

12.15 h: Pausa cafè.

12.30 h: Els reptes dels empresaris i dels emprenedors en la societat del coneixement.
Crear una empresa mai no ha estat a l'abast de tothom. Ara les tecnologies de la informació i la comunicació ho estan fent més proper i l'emprenedor, lliurat de la burocràcia, es pot centrar a treure tot el profit possible a la seva creativitat i capacitat d'innovació. Crear productes i/o serveis imaginatius que siguin responsables socials i ambientals.
Maria dels Àngels Gil, professora titular d'Organització d'Empreses de la Universitat Pompeu. Fabra.

Dimarts 6 de juliol


10.00 h: La creació de noves empreses. La generació d'idees de negoci i el paper de la creativitat.
És àmpliament reconegut avui el rol fonamental que tenen les noves empreses en la generació de llocs de treball, el creixement econòmic i el potencial innovador. D'altra banda, és important considerar els factors que condicionen la creació d'empreses, tant pel que fa a la legislació i les mesures de suport relatives a les noves iniciatives, com pel que fa a les actituds de la societat cap a la creació d'empreses i l'esperit emprenedor. Així mateix, en aquest context, la creativitat tindrà un paper molt rellevant en la generació d'idees de negoci com a part bàsica en el procés de creació d'una nova empresa.
David Urbano, professor del Departament d'Economia de l'Empresa de la UAB.

12.00 h: Pausa cafè.

12.15 h: Taula rodona:
Factors i elements clau en el procés de creació i consolidació d'una empresa.

Emprenedors d'èxit debatran, a partir de la seva experiència personal, quins han estat els elements clau en el complex procés de creació i consolidació de la seva empresa.
Moderador: Joan Valls, director de l'àrea de formació i consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Cristóbal Alías, fundador i director general de l'agència de comunicació Vos Comunicació.
Ramon Martínez, fundador i director general de l'empresa de serveis domèstics Home Personal Services, recentment guardonada amb el Premi a la qualitat de la Generalitat de Catalunya.
Carles Torrecilla, soci fundador de la cadena de supermercats i cafeteries ecològics Veritas, professor d'Esade.


Dates: 5 i 6 de juliol
Preu de la matrícula: 150 € /estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 175 € /estudiants 85 €)

Per a les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell: 40% de descompte

Places limitades


Lloc: Escola Universitària d'Empresarials
c. dels Emprius, 2
Sabadell

Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.orgSeminari organitzat conjuntament amb

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T