s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-
S5
S3

Aliments, noves tendències: realitat o publicitat

Dimarts 6 i dimecres 7 de juliol de 2004
Adreçat a: Professionals i estudiants del sector alimentari o de l'àmbit.
Programa
Coordinadors: Reyes Pla, professora titular de Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB, i Manuel Sabés, professor titular de Bioquímica de la Facultat de Medicina de la UAB.

Descripció: Curs amb 10 xerrades a l'entorn de les noves tendències en temes alimentaris, sense deixar de banda els conceptes bàsics, que pretén una posada en comú i una posada al dia a tot el sector. Es pretén fer de Sabadell un punt referència en la formació continuada i l'estudi dels nou avenços en el camp dels aliments i el seu sector industrial.

Dimarts 6 de juliol

L'alimentació

Matí:


9.30 h: Presentació del seminari.
Pere Obiols, Tinent d'Alcalde de Salut.

10.00 h: Aliments funcionals: què hi ha de cert en els “nous aliments”: aliments sense colesterol, fibra invisible?
Breu descripció del que representen aquests adjectius dels aliments i, d'altra banda, repàs a la utilitat i la veracitat d'aquest tipus de missatges.
Ramon Segura, catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

11.15 h: Pausa cafè.

11.30 h: Probiòtics i salut.
Els "probiòtics" són els microorganismes que ingerits vius -com a
llet fermentada o d'altres maneres- són capaços de generar en l'hoste un efecte beneficiós determinat. Els probiòtics generen respostes
en l'organisme que van des de la gestió dels problemes gastrointestinals,
la modulació immunitària, la millora de la digestió de la lactosa fins a la
modulació del fenòmen inflamatori.

Josep Antoni Mateos, cap del Servei de Nutrició i Reglamentació de Danone, SA.

12.30 h: Antioxidants i salut: el cacau.
L'estrès oxidatiu provoca a l'organisme humà lesions cel·lulars que es creu que contribueixen al desenvolupament de malalties cròniques, incloses les malalties cardiovasculars, a part de ser una de les causes probables de l'envelliment de l'organisme. L'organisme es defensa dels processos d'oxidació mitjançant components del "sistema "antioxidant" de l'organisme i mitjançant els antioxidants de l'alimentació. Entre aquest últims, podem destacar els anomenats "fitoquímics", dintre dels quals podem trobar els polifenols. El cacau, i consegüentment la xocolata, contribueix de forma important a aportar polifenols que contribueixen a mantenir un estatus antioxidant adequat per evitar l'oxidació.
Magda Rafecas, professora titular de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

13.30 h: Taula rodona.
Ramon Segura
, catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
Josep Antoni Mateos, cap de Servei de Nutrició i Reglamentació de Danone, SA.
Magda Rafecas, professora titular de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

Tarda:

16.00 h: L'ou: aliment i salut.
L'ou sempre ha estat considerat com un aliment amb un gran valor nutritiu, però amb certs components indesitjables. Farem veure com són de certes -o incertes- algunes d'aquestes afirmacions i ampliarem, encara més, tots els components beneficiosos que té l'ou per aconseguir una bona salut a molt bon preu.
Reyes Pla, professora titular de Tecnologia dels aliments de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

17.00 h: La seguretat alimentària: agents socials implicats.
Després de la crisi de les vaques boges, la sensació d'inseguretat alimentaria ha anat creixent. El problema s'ha identificat com una crisi de confiança, però deguda a una informació insuficient. L'objectiu fonamental d'aquesta sessió serà evidenciar la situació actual i com els diferents agents socials poden ajudar a millorar la seguretat i la imatge dels nostres aliments.
Juan José Rodríguez, professor titular de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dimecres 7 de juliol


Aliments

Matí:

10.00 h: Són necessaris els additius alimentaris?
Els additius alimentaris han de complir dues condicions bàsiques: eficàcia i seguretat. La necessitat o no depèn de diversos factors que exposarem en aquesta conferència.
Robert Xalabarder, president de l'Associació de Fabricants d'Additius i Complements Alimentaris (AFCA).

11.00 h: Aliments transgènics.
Els aliments transgènics són aquells en els quals s'han utilitzat tècniques d'enginyeria genètica per dissenyar-los. Des del punt de vista conceptual, no és res nou, ja que des de fa milers d'anys l'home ha modificat els aliments utilitzant la genètica, encara que sí que ho és des del punt de vista tècnic. Quina és l'opinió del consumidor sobre aquests productes? És important la divulgació de les dades reals que la ciència aporta d'aquests productes.
Daniel Ramon Vidal, facultat de Farmacia-UV i IATA (CSIC).

12.15 h: Pausa cafè.

12.30 h: Aliments ecològics.
L'anomenada agricultura ecològica, biològica o orgànica té per objectiu l'obtenció d'aliments de màxima qualitat, respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesi. L'objectiu és explicar en què consisteix l'agricultura, la ramaderia i la transformació dels productes certificats d'agricultura ecològica i quin és el sistema de control que s'aplica per garantir la qualitat al consumidor.
Meritxell Rota, Àrea de Certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE.

Tarda:

16.00 h: El futur de l'envasat dels aliments.
Els envasos per als aliments han d'evolucionar cap a solucions que ofereixin proteccions cada cop de més eficàcia i cada cop més adaptats a la problemàtica de cada grup de productes. Solucions que encara poden semblar exòtiques en el camp de l'envasament d'aliments, com els recobriments per plasma, els envasos actius i els envasos intel·ligents passaran probablement a ocupar una posició important entre els materials d'utilització comuna.
Enric Riera, Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

17.00 h: Tecnologies no convencionals per a la conservació dels aliments.
Descripció de l'estat de desenvolupament de les noves tecnologies de conservació dels aliments: els seus principis, els seus beneficis, els interrogants oberts, l'etiquetatge, la legislació, l'actitud del consumidor i quines són les aplicacions actuals que ja estan en el mercat
Narcís Grèbol, Centre de Tecnologia de la Carn, IRTA.

18.00 h: Taula rodona:
Podem menjar bé fora de casa?

Mariano Gonzalvo, de l'escola d'Hosteleria Hofmann
Joan Trepat, d'Establiments Viena
Armand Bejar del Grup Paradís.


Dates: 6 i 7 de juliol
Preu de la matrícula: 150 € /estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 175 € /estudiants 85 €)

Places limitades


Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.orgLloc: Casal Pere Quart
Rambla, 69
Sabadell

Seminari patrocinat per

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T