s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-
S6
S3

Immigració, de la teoria a l'acció

dimecres 7 i dijous 8 de juliol de 2004
Adreçat a: Treballadors socials, polítics, sindicalistes, periodistes, etc

Programa
Coordinador: Carles Navales, expert en immigració i director de la revista La Factoria.

Descripció: En els propers vint anys, només la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) necessitarà generar mig milió de llocs de treball si vol mantenir els ritmes actuals de creixement econòmic i d'ocupació. Atesa la tendència natural de disminució de la població en edat de treballar -conseqüència de la caiguda de la natalitat i d'un increment de prop de 250.000 persones més grans de 65 anys-, la RMB haurà de confiar el seu futur a la incorporació al mercat de treball d'uns 480.000 immigrants en els propers 20 anys. Aquests treballadors i les seves famílies sumaran, en conjunt, més de 700.000 persones.

L'objectiu d'aquest curs és mostrar polítiques sectorials per a les ciutats, que permetin mantenir el nivell de benestar social per a les persones i estiguin donant resultats positius a Europa.Dimecres 7 de juliol

Matí:


9.30 h: Presentació del seminari.

10.00 h: OCDE: Informe 2004 sobre les tendències de les migracions internacionals.
Jean-Pierre Garson, director de la Divisió de Migracions Internacionals de l'OCDE.

11.00 h: L'estadística de la immigració a Catalunya i Espanya.
Eduard Planells
, de la Delegació del Govern a Catalunya.

12.00 h: Pausa cafè.

12.30 h: Immigració i demografia: previsions a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Josep Maria Carrera
, coautor de l'estudi prospectiu del mercat de treball, la demografia i l'habitatge en els propers vint anys a la Regió Metropolitana de Barcelona.

13.30 h: Debat col·loqui.
Jean-Pierre Garson
, director de la Divisió de Migracions Internacionals de l'OCDE.
Eduard Planells, de la delegació del Govern a Catalunya.
Josep Maria Carrera, autor de l'estudi sobre evolució demogràfica de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Tarda:
16.30 h: L'herència social: polítiques per a la igualtat en les ciutats.
Niels Ploug
, director d'Investigacions del Danish National Institute of Social Research.

17.30 h: L'experiència de la ciutat de Roubaix (França).
La ciutat de Roubaix, té 95.800 habitants, dels quals 17.000 són immigrants.
René Vandierendonck, alcalde de Roubaix.

18.15 h: L'experiència de Piazzola sul Brenta (itàlia).
Edgar Serrano
, assessor del municipi i membre del fòrum nacional per a la Immigració d'Itàlia.

19.00 h: Debat.
Niels Ploug
, director d'Investigacions del Danish National Institute of Social Research.
René Vandierendonck, alcalde de Roubaix.
Edgar Serrano, assessor del municipi i membre del fòrum nacional per a la Immigració d'Itàlia.


Dijous 8 de juliol


Matí:

9.30 h: La política d'immigració de la Generalitat de Catalunya.
Adela Ros
, secretària per a la immigració de la Generalitat de Catalunya.

10.15 h: La política d'immigració del govern espanyol.
Consuelo Rumí
, secretària d'Estat d'Immigració i emigració

11.00 h: Pausa cafè.

11.30 h: Debat amb la participació dels ponents anteriors i representants d'Ajuntaments catalans.
Moderadora: Teresa Llorens
, directora del CRID.
Niels Ploug, director d'Investigacions del Danish National Institute of Social Research.
René Vandierendonck, alcalde de Roubaix.
Edgar Serrano, assessor del municipi i membre del fòrum nacional per a la Immigració d'Itàlia.
Adela Ros, secretària per a la immigració de la Generalitat de Catalunya.
Consuelo Rumí, secretària d'Estat d'Immigració i Emigració.
i representants de diferents ajuntaments catalans.

13.30 h: Clausura del seminari.
Immaculada Moraleda
, presidenta del Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID).
Paco Fernández, Tinent d'Alcalde de Cooperació i Convivència Intercultural.

Data: 7 i 8 de juliol
Preu de la matrícula: 150 € /estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 175 € /estudiants 85 €)

Places limitades


Idioma: català, anglès i francès
(traducció simultània)

Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.orgLloc: Casal Pere Quart
Rambla, 69
Sabadell

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

Amb la col.laboració de:


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T