s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S7

L'evolució d'Internet i el web, cap a una infraestructura digital global

S3
dimecres 7 de juliol de 2004
Adreçat a: Desenvolupadors, proveïdors i usuaris de serveis avançats d'Internet i web.

Programa
Coordinadors: Manuel Delfino, director del Port d'Informació Científica de la UAB, i Miquel Àngel Senar, del Departament d'Informàtica de la UAB.

Descripció: Durant els últims 20 anys, l'evolució d'Internet i el web ha anat canviant de manera vertiginosa la forma com fem servir els ordinadors i com processem informació. Es pensa que el pròxim pas és la integració de les comunicacions de banda ampla, els certificats digitals, les tècniques denominades Grid i noves arquitectures de seguretat cap a una infraestructura digital global, que proporcionarà una millor qualitat i més ventall de serveis. La realització d'aquesta visió comportarà canvis profunds en la provisió dels serveis de suport, des de les lleis econòmiques que governen a centres de càlcul i de dades fins a l'anàlisi de riscos i els guanys empresarials. Aquest seminari oferirà una primera aproximació als temes clau al desenvolupament de la infraestructura digital global.


Dimecres 7 de juliol

Matí:

9.30 h: Introducció: Èxits i reptes dels serveis en xarxa i la necessitat de l'evolució cap a infraestructures digitals.
Internet i el web han tingut un indubtable impacte sobre la societat moderna. No obstant això, els protocols oberts que han fet possible la seva àmplia utilització s'han quedat curts pel que fa a les expectatives de molts usuaris. En aquesta ponència es farà un repàs dels èxits d'Internet i el web i els reptes que queden per arribar a una infraestructura digital.
Manuel Delfino, director del Port Informació Científica i professor associat catedràtic de la UAB.

10.45 h: Pausa cafè.

11.00 h: Certificació Digital com a eina de control d'accés en infraestructures digitals. Similituds i diferències amb la signatura digital.
En aquesta ponència es presenten els conceptes bàsics de certificació i signatura digital i com s'erigeixen en pilars bàsics que han de sustentar les transaccions electròniques en xarxes obertes. Es demostrarà que la nova societat de la informació no és possible sense aquestes eines.
Francisco Jordan, Chief Technology Officer, Safelayer Secure Communications i professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya.

12.00 h: Les tecnologies Grid com base per a la construcció d'infraestructures digital.
Els entorns Grid busquen la posada en marxa d'unes infraestructures que permetin l'ús transparent d'una àmplia varietat de recursos (com supercomputadors, “clusters” de computadors, sistemes d'emmagatzematge, etc.), distribuïts geogràficament en àrees de llarg abast i que pertanyen a diferents dominis administratius. En aquesta ponència es descriuran els principals conceptes relacionats amb les tecnologies Grid i es repassaran alguns dels projectes més significatius que promouen aquestes tecnologies, i es veuran quins són els resultats assolits fins ara i els reptes futurs.
Miquel Àngel Senar, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tarda:

15.00 h: Models econòmics per a la provisió de serveis en futures Infraestructures digitals.
Les idees d'infraestructures digitals Grid obren nous horitzons per a gerents i executius que veuen una oportunitat de reconsiderar els seus models comercials. Aquests desenvolupaments ofereixen la possibilitat de transformar departaments de centres de costos a utilitats computacionals controlades en una base comercial. Les utilitats internes computacionals poden estar també connectades a proveïdors de servei externs per a càrregues màximes i situacions especials. A més, una vegada que els recursos estiguin lògicament consolidats, el seu finançament involucrarà consideracions de propietat versus pagament per utilització. Això, al seu torn, pot alterar el reporti d'actius en l'estat de comptes. En resum, l'evolució cap a infraestructures digitals requereix una mirada fresca al models de negoci d'adquisició i provisió de serveis informàtics.
Chris Kenyon, IBM, Zurich Research Lab.

16.00 h: Gestió de continguts i propietat intel·lectual en futures infraestructures digitals.
Es miri com es miri, si hi ha una paraula associada a Internet és informació. Per als usuaris, Internet és font d'informació; per als proveïdors de continguts és distribució d'informació. Els usuaris fan servir cercadors, els proveïdors mantenen portals web, però en qualsevol cas tothom necessita eines per gestionar la gran quantitat d'informació de la qual es disposa. Fins ara, en l'àmbit organitzatiu, la gestió de continguts es veu fonamentalment com un model de negoci en el qual cal respectar la propietat intel·lectual. No obstant això, cada vegada més es comença a veure com a eina necessària de treball. Aquesta ponència analitzarà tant les possibilitats i els reptes del present com el futur de la gestió de continguts.
Maite López, professora de la Universitat de Barcelona i cofundadora
d'ISOCO (Intelligent Software Components, SA).

17.00 h: Sumari.
Taula rodona dels conferenciants amb possibilitat d'intervenció per part dels assistents al curs.

Moderador: Ricard Ruíz de Querol, director de Relacions Institucionals a Catalunya de Telefónica

Manuel Delfino, director del Port Informació Científica i professor associat catedràtic de la UAB.
Francisco Jordan, Chief Technology Officer, Safelayer Secure Communications i professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Miquel Àngel Senar, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona
Chris Kenyon, IBM, Zurich Research Lab.

Data: 7 de juliol
Preu de la matrícula: 100 € /estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 125 € /estudiants 85 €)

Places limitades


Idioma: català i anglès
(traducció simultània)

Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.orgLloc: Casal Pere Quart
Rambla, 69
Sabadell

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T