s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-
S11
S3

3r. Seminari Internacional sobre imatge mèdica i les tecnologies de la informació

divendres 9 de juliol de 2004
Adreçat a: Professionals del diagnòstic per la imatge amb responsabilitats directives o de gestió. Professionals/especialistes en imatge mèdica digital. Responsables de sistemes d'informació/tecnologies de la informació i comunicació de les organitzacions sanitàries .

Programa
Coordinador: Joan Guanyabens , Director de Desenvolupament Organitzatiu, UDIAT- Centre Diagnòstic, SA

Descripció: Aquest seminari pretén donar resposta de forma periòdica a la necessitat de conèixer el progrés de la tecnologia digital en l'àmbit de les tecnologies diagnòstiques basades en la imatge i el seu impacte en l'organització i el maneig dels malalts. Per tant, el contingut farà referència a l'estat de la qüestió de: generadors d'imatge mèdica, sistemes d'informació, PACS, visualitzadors, etcètera, i a avenços, reptes i tendències en: usos i aplicacions, tecnologia, organització, anàlisi cost/benefici i productivitat, qualitat assistencial, educació/formació i recerca.Divendres 9 de juliol

Matí:

8.15 h: Presentació del seminari
Dr. Manel Balcells
, Direcció d'Estratègia i Coordinació, Departament de Sanitat i Seguretat Social

8.30 h: PACS experiència dels Hospitals Universitaris de Lovaina
Als Hospitals Universitaris de Lovaina durant dos anys s'ha desplegat un PACS amb més de 400.000 exàmens radiològics per any i un volum de 8 TB. A la presentació es donarà una visió general del PACS posant un èmfasi especial en eles aspextes clínics-operacionals i tècnics com la integració i el emmagatzemament.
Michel Feron. PACS senior developer. University Hospitals Leuven

9.30 h: Mamografia Digital. Un repte tecnològic en la migració dels sistemes d'imatge mèdica.
La mamografia, pels seus requeriments tècnics de resolució i volum de les imatges generades , així com per la seva demanda de gestió activa d'arxiu es avui la tècnica d'imatge amb uns dels majors requeriments en l'entorn de l'imatge digital. La ponència presenta l' experiència en l'implementació de la tècnica, el model d'aproximació logística a la seva implantació i els resultats i dificultats en la configuració d'una àrea de radiologia de la mama sense pel·lícula (la primera a l'estat espanyol).

Dr. Melcior Sentís i Crivellé, MD. Àrea de Radiología de la Mama i Ginecològica, UDIAT-CD. Corporació Parc Taulí. Institut Universitari, UAB.

10.30 h: Pausa- Cafè.

11.00 h: L'evolució d'internet i la Web cap a una infraestructura Digital Global.
L'evolució de la Internet i la Web ha anat canviant de manera vertiginosa la forma que utilitzem ordinadors i processem informació. Aquesta presentació oferirà una primera aproximació als temes claus al desenvolupament de la Intranet i la Web cap a la Infraestructura Digital Global (integració de les comunicacions de Banda Ampla, els Certificats Digitals, les tècniques denominades Grid i noves arquitectures de Seguretat).
Prof. Manuel Delfino, director Port d'Informació Científica (PIC), Universitat Autònoma de Barcelona

12.00 h: Monitors per Imatge Medica. Criteris per a la selecció.
Es pretén donar informació concisa i pràctica de quines son les característiques que hem de buscar en un monitor per ser utilitzat en el diagnòstic d'imatges mèdiques. Aquesta informació es basarà en els Standard DICOM i TG18 entre d'altres.
Josep Fernández i Bayó, Centre Imatge Medica Digital UDIAT-CD. Corporació Parc Taulí. Institut Universitari UAB.

13.00 h: Pausa - Dinar

PRESENTACIÓ DE PROJECTES


De 14.30 h a 15.30 h:

SCIAS - Hospital de Barcelona
Dr. Carles Humet
, Director mèdic, Hospital de Barcelona.

Son Llàtzer: Hospital sense papers i sense placa.
Dra. Carmen Martínez
, Cap d´Unitat de Radiologia. Hospital Son Llàtzer, Mallorca.

SERGAS - Estratègia en tecnologies de la informació i imatge mèdica digital. Servicio Galego de saúde.
Julio García Comesaña
, Servei de Radiofísica i Protecció Radiològica
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
Javier Quiles, Servei d'Informàtica, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Lifelinger: detecció precoç del càncer de coll d'úter a través de un projecte CRAFT de la Unió Europea.
Es presenta el desenvolupament d'un procediment de recolzament a la colposcopia que facilita el diagnòstic precoç del càncer cervical, basat en la integració de tècniques avançades d'anàlisi d'imatges i de fusió de dades amb tècniques de sistemes basats en coneixement i treball en xarxa.
Eduardo Merino, enginyer Industrial.

De 15.30 h a 16.30 h:
IHE Integrating the Healthcare Enterprise:
- an approach to a common healthcare infrastructure

Es presenta de forma general la situació d'IHE a Europa i a nivell internacional. Els principis d'IHE seran també presentats, així com els objectius i estratègies per a futures implementacions i les perspectives de desenvolupament de futur.

Berthold B. Wein, Prof. M.D. UniversitatsKlinikum AACHEN, Klinik fur Radiologische Diagnostik. IHE- Europe.

Data: 9 de juliol
Preu de la matrícula: 150 € /estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 175 € /estudiants 85 €)

Places limitades


Idioma: català, castellà i anglès
(traducció simultània)

Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.orgLloc: Sala d'Actes
Corporació Sanitària Parc Taulí
(Parc Taulí, s/n, Sabadell)

Seminari patrocinat per

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T