s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S4

Extrema dreta a Europa, una realitat polièdrica

.

Xavier Casals


Xavier Casals Meseguer (1963) és historiador i professor de la Universitat Ramon Llull.

La seva tesis doctoral analitzà l'evolució del neonazismo espanyol i es publicà el 1995 amb el títol Neonazis en España. De las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1995).
Va merèixer una menció especial del premi Ciutat de Barcelona d'Història (1993) i el premi de politologia y sociologia Ferran Cuito i Canal de l'Institut d'Estudis Catalans (1994).

És autor -entre d'altres obres- de La tentación neofascista en España (1998) i Ultrapatriotas. Extrema derecha y nacionalismo de la Guerra Fría a la era de la Globalización (2003) .

Ha compaginat la investigació i la docència amb la divulgació de la historia, com a cap de redacció de la revista L'Avenç (1994-1998) y director de Clío (2001-2003).

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T