s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S4

Extrema dreta a Europa, una realitat polièdrica

.

Marco Tarchi


És professor ordinari de Ciències Polítiques, Comunicació Política i Teoria Política a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Florència.

Es va llicenciar a la Universitat de Florència l'any 1979 amb una memòria sobre l'estructura i les funcions dels partits únics en els règims autoritaris i totalitaris. L'any 1987 es va doctorar en recerca en Ciències Polítiques amb una tesi sobre la crisi de la democràcia a Itàlia i Alemanya després de la Primera Guerra Mundial.

En la seva activitat de recerca s'ha ocupat, bàsicament, dels processos de crisi en els règims democràtics, de la transformació organitzadora dels partits italians, de la cultura política i de les decisions estratègiques dels partits de dretes a la Itàlia republicana, del fenomen polític i social, sorgit a Itàlia, consistent a associar-se en lligues i dels caràcters i les perspectives del neopopulisme a Europa. Ha estat diverses vegades professor visitant a la Universitat de Turku (Finlàndia), col·labora al grup d'estudi internacional Extremism and Democracy (Extremisme i Democràcia) i dirigeix un projecte de recerca interuniversitari nacional que porta per títol: “La trasformazione dei partiti italiani: organizzazione, strategia, cultura politica (La transformació dels partits italians: organització, estratègia i cultura política).

Ha publicat diversos articles en revistes científiques, diversos capítols de llibres miscel·lanis a Itàlia, Gran Bretanya i Espanya, com també set obres monogràfiques: Partito unico e dinamica autoritaria (Partit únic i dinàmica autoritària, ed. Akropolis), La "rivoluzione legale" (La “revolució legal”, ed. Il Mulino), Cinquant'anni di nostalgia. La destra italiana dopo il fascismo (Cinquanta anys de nostàlgia. La dreta italiana després del feixisme, ed. Rizzoli), Esuli in patria (Exiliats a la pàtria, ed. Guanda), Dal Msi ad An. Organizzazione e strategie (De l'MSI a l'AN: organització i estratègies, ed. Il Mulino), Fascismo: teorie, interpretazioni e modelli (Feixisme: teories, interpretacions i models, ed. Laterza), L'Italia populista (La Itàlia populista, ed. Il Mulino).

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T