s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S5

Aliments, noves tendències: realitat o publicitat

Juan José Rodríguez
.

Juan José Rodríguez


Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa (1987), doctor en Veterinària per la UAB (1992), estudis de postgrau en higiene i microbiologia alimentària per l'Institut Pasteur (França) (1991) i graduat en nutrició humana per la Universitat de Navarra (1995). Actualment (des de 1994) és professor titular de l'àrea de Nutrició i Bromatologia en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Com a línies d'investigació principals: seguretat alimentària (detecció de microorganismes patògens en els aliments, amb especial interès en les seves repercussions i possibles vies d'eliminació, com també en els mecanismes de neteja i desinfecció de superfícies) i estudi de l'alteració, maduració i transformació d'aliments funcionals.

Ha publicat més de 140 contribucions entre articles (45), capítols de llibres (5), llibres (2) i articles de divulgació (88), com també més de 40 comunicacions a congressos, en el 50% de les quals ha estat ponent convidat.

Tota aquesta activitat investigadora ha estat finançada gràcies a ser investigador principal de projectes d'investigació de caràcter nacional i internacional, així com de convenis amb empreses alimentàries. Des de l'any 2001 es constitueix un grup d'investigació nou en la UAB amb la denominació d'Observatori de la Seguretat Alimentària, del qual és director, actualment format per 10 investigadors.

Des de novembre de l'any 2001, és el responsable de l'àrea científica de la pàgina web <www.consumaseguridad.com >, amb més de 5.000 visites diàries. Aquesta pàgina és actualment capdavantera dintre de les pàgines sobre seguretat alimentària publicades en espanyol.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T