s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S10

La Llei de la mobilitat: desenvolupament i món local

.
Fou cap d'estudis de l'escola taller La Carrera (Torelló) durant tres anys, i cap de divisió de campanya d'educació ambiental d'una companyia de serveis ambientals.

És autora dels llibres Consumo sostenible. Preguntas con respuesta i 50 persones que conspiren. Estratègies d'educació ambiental, i coautora d'altres publicacions.

Fou cap d'agrupament i responsable pedagògica dels Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.

És col·laboradora del Grup de Defensa del Ter.
Afiliada a Iniciativa per Catalunya - Verds.

Regidora de l'Ajuntament de Torelló (1999-2003).
Diputada de la VI legislatura (1999-2003).

Beth Font


Beth Font Montanyà

Dades biogràfiques:
Nada a Torelló (Osona) el 30 de març de 1964. Resideix a Torelló.
Llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T