s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S2

La creació d'empreses, una alternativa davant la deslocalització industrial?

.
Raimon Albiol
Experiència Professional

1-gener-2001- CIDEM-Generalitat de Catalunya
Director d'Innovació

1998-2001 TEMOINSA (Técnicas Modulares e Industriales, S.A.)
Activitat: Disseny i Subministrament d'Interiors / Sistemes de “a bord” per al sector del ferrocarril.

Oct.00-maig.01 Director de la Divisió d'Interiorisme<
Barcelona, Espanya
Responsabilitat sobre la gestió de projectes i enginyeria.

Oct.98-set.00 Director General de Temoinsa Amèrica del Nord Mont-real, Canadà
· Desenvolupament de Temoinsa Inc. a Mont-real -centre de disseny i enginyeria-
· Creació de l'empresa Temoinsa Corp. a Plattsburgh (estat de NovaYork, EEUU), on hi ha el taller de premuntatges. Contractació del personal, preparació de les naus i implantació del sistema de qualitat.
· Firma del primer contracte amb Bombardier Amèrica del Nord (desembre 1999) per al sumbinistrament de mòduls de WC i del sistema de WC de buit per a 114 cotxes M7 (Long Island, Nova York).
· Sumbinistrament d'interiors per a 18 cotxes restaurant d'Amtrak. Muntatge final de butaques per al metro de Washington, i muntage final de les cobertes d'equips d'aire condicionat per al tren d'alta velocitat d'Amtrak 'acela'.

Maig-set.98 Director de Projecte
Barcelona, Espanya
· Director del projecte de 30 mòduls estàndards i 30 mòduls universals de WC i els seus sistemes de buit per a Adtranz (projecte Connex per al Regne Unit).
· Responsabilitat sobre la planificació, el control pressupostari i la relació amb el client.


1995-1998 TYCSA, TRENZAS Y CABLES DE ACERO (grup GSW) Barcelona, Espanya
Activitat: Disseny, producció i comercialització de cables d'acer

Set.97-abr.98 Director de producció
· Responsabilitat sobre el pressupost de producció en volum i despesa, eficiència de planta (utilització de maquinària, materials-minves, personal) i seguretat.
· Posada en marxa d'illes d'excel·lència, octubre del 1997.
· Posada en marxa de noves instal·lacions de trefileria, setembre del 1997.

Jul.95-ago.97 Director de la unitat de negoci d' acers per obra pública
· Responsabilitat sobre el pressupost de producció, eficiència de la unitat (maquinària, materials, personal), seguretat, control de qualitat, plaços d'entrega i processos.
· Implantació d'un MRP i d'un seqüenciador per a la programació, gener del 97 (Quarck).
· Implantació d'autocontrol, gener del 97.
· Disseny del pla d'inversions per als anys 1997-1999 (pressupost de 900 milions de pessetes).
· Posada en marxa de les noves instal·lacions del pla d'inversions, març del 1997.
· Desenvolupament de nous productes: tirants per al pont Vasco da Gamma de Lisboa per l'Expo.98 (conjuntament amb Freyssinet) i torçals grafilats per a pretensadors.
· Consecució de ISO 9001, octubre del 1996.

Jul.-set.94 ANDERSEN CONSULTING
Madrid, Espanya
Consultor de Serveis Estratègics
· Avaluació de l'impacte econòmic d'un model de relació comercial per a una empresa de telecomunicacions.
· Accions de rentabilització a curt termini per a una entitat financera. Estudi de preus i comissions, evolució, situació de la competència, actius improductius.

1991-1993 AIRBUS INDUSTRIE

Nov.92-set.93 British Aerospace Airbus Ltd. Bristol, Regne Unit
Enginyer de l'Oficina d'Estudis
· Manteniment i desenvolupament de programari per al càlcul d'estructures aeronàutiques (programació en FORTRAN 77 i desenvolupament del programa TK Solver plus).
· Anàlisi experimental (tècnica de fotoelasticitat) d'estructures aeronàutiques aplicat en les fases de disseny i producció o a aeroplans en servei.

Oct.91-oct.92 Airbus Technical Product Support Toulouse, França
Enginyer del Servei Tècnic de Postvenda
Grup d'estructures i controls de vol
· Assistència tècnica a companyies aèreis en reparacions i planificació del manteniment d'aeronaus.
· Traball en equip amb les oficines de disseny dels socis d'Airbus (CASA, BAe, DASA, Aerospatiale).

Maig - jul.90 CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. Madrid, Espanya
Becari de la Divisió de Projectes
· Realització del projecte de final de carrera 'Cálculo de un elemento estructural mayor. Estabilizador horizontal y timón de profundidad para el convertible EUROFAR (European Future Advanced Rotorcraft)'. Predimensionat d'estructures i software d'elements finits (NASTRAN, IDEAS).
Raimon Albiol


Formació

1993 - 1995 I.E.S.E., UNIVERSITAT DE NAVARRA Barcelona, Espanya
Màster en Economia i Direcció d'Empreses

THE AMOS TUCK SCHOOL. DARTMOUTH COLLEGE N.Hampshire, EEUU
· Programa d'intercanvi (primer trimestre del segon curs del màster)

1984 - 1990 Universitat politècnica de madrid (U.P.M.) Madrid, Espanya
Enginyer Superior Aeronàutic. Especialitat aeronaus

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T