s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S11

3r. Seminari internacional sobre imatge mčdica i les tecnologies de la informació

.

Carmen Martínez


Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Central de Barcelona, any 1977

Especialista en Radiodiagnňstic, sistema MIR, en H. Son Dureta de Palma de Mallorca any 1980
Cap de Servei any 1987 Hospital General de Palma de Mallorca
Cap de Servei Hospital Son Llŕtzer any 2002
Ha estat membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola d'Ultrasonografia
Presidenta de la Societat Balear de Radiologia des de l'any 1994
Membre de la Societat Americana de Radiologia

Diploma Europeu de Ecografia.
Presidenta del Congrés Nacional de la SERAM 1996
Colˇlaboració en organització cursos i congressos, publicacions etc.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T