s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S5

Aliments, noves tendències: realitat o publicitat

.
Daniel Ramon Vidal
És llicenciat i doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de València.
Es va doctorar al Departament de Genètica Molecular de l'empresa farmacèutica Antibiòtics, SA.
Va realitzar estades post-doctorals a la Secció de Microorganismes Industrials del Departament de Genètica de la Universitat d'Agricultura de Wageningen (Holanda).

Actualment és catedràtic de Tecnologia dels Aliments en la Universitat de València i treballa en el Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal.

Daniel Ramón Vidal


És investigador científic en excedència del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Va ser director de l'Institut de Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA) del CSIC en el període 1995-96. Posteriorment va ser coordinador de l'Àrea de Ciència i Tecnologia d'Aliments del CSIC del 1997 al 2000 i coordinador Institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana del 2000 al 2002.

Avui compagina la seva tasca docent a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València amb l'adreça d'un grup d'investigació en els locals del IATA a València. Aquest grup d'investigació està especialitzat en la biotecnologia d'aliments i manté tres línies fonamentals de treball:

I) millora biotecnològica de la producció del vi,
II) producció biotecnològica d'additius d'interès agroalimentari i
III) repercussions de la comercialització dels aliments transgènics.

És autor de més d'un centenar d'articles en revistes internacionals de prestigi, així com de diversos capítols de llibres internacionals. Els seus resultats tecnològics estan protegits per patents nacionals i internacionals. Ha obtingut el VII Premi de la Societat Espanyola de Microbiologia, el II Premi Europeu de Divulgació Científica amb el llibre titulat “Els gens que mengem”, que ha estat traduït a diversos idiomes, i el X Premi Trajectòria Científica de l'Institut Danone. És membre de diverses comissions i comitès entre els quals destaca la seva adscripció a la Comissió Nacional de Bioseguretat, la Comissió Nacional de Biovigilància, el Comitè Assessor d'Ètica en la Investigació Científica i Tecnològica de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i el Comitè Científic del Capítol Espanyol del Club de Roma.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T