s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S2

La creació d'empreses, una alternativa davant la deslocalització industrial?

.
Ana Hernández
- Directora del Departament d'Assessoria Comunitària d'EURO-ONSEJEROS, SL (novembre de 1992 - novembre de 1994).

- Tècnica en Comunitats Europees a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Saragossa (gener-novembre de 1992).

EXPERIÈNCIA EN TEMES DE DONA I OCUPACIÓ
EL 1996 vam començar a treballar a l'Institut Aragonès de la Dona per al qual hem desenvolupat les feines següents:

- Servei d'Assessorament Empresarial, Autoocupació i Formació d'Emprenedors, que ha atès més de 14.000 emprenedores aragoneses.
- Programa Entitat col·laboradora per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per analitzar la situació de la igualtat d'oportunitats a les empreses.

- Programa Videoexperts, assessorament empresarial mitjançant videoconferència, destinat a les dones del medi rural.
- Programa Inf@empresarias sistema d'assessorament empresarial mitjançant correu electrònic.
- Creació d'una Guia per a la creació d'empreses per a dones.

- El juliol del 2001 llançàrem el portal EmpresariasNet patrocinat per l'Institut de la Dona i el Consell Superior de Cambres, que ha atès més de 26.000 consultes en línia del juny del 2001 al maig del 2004 en un termini màxim de 48 hores.

- Hem dut a terme nombrosos estudis sobre la situació de l'ocupació en la situació de la dona i l'ocupació.

- Des del 1996, ha participat en nombroses xerrades i jornades sobre dona i empresa, per promoure l'esperit emprenedor entre les dones, generar idees de negoci, analitzar la viabilitat dels projectes, cercar finançament, fomentar la creació de xarxes, dinamitzar xarxes, crear projectes en línia, prestar serveis des d'associacions i institucions, etc.Ana Hernández


Ana HERNÁNDEZ SERENA (Graus, Osca, 1968)

FORMACIÓ ACADÈMICA

- Llicenciada en Dret, Màster en comunitats europees i Màster en Dret i transmissions electròniques. Universitat de València.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Sòcia fundadora d'A\V ASESORES, AIE.
A\V ASESORES té quatre grans línies d'actuació: assessoria d'empreses per a comerç exterior, assessorament per a l'autoocupació i l'aprenentatge, realització d'estudis per a administracions públiques i dret turístic.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T